Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : MUDr. Marína Arpášová

MUDr. Marína Arpášová

Rádiológ, RTG
I. interná klinika LFUK a UNB

Sestra:

 

Adresa:

Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislavský kraj

Informácie o ambulancii:

Noví pacienti

Komunikácia v jazykoch:

Ako sa k nám dostanete:

  • Zastávka MHD: Americké nám.
  • električky: 3, 4, 7, 9
  • trolejbusy: 207, 212
V areáli nemocnice nie je možné parkovať. Parkovanie je možné na ul. Radlinského za areálom Fakultnej nemocnice.

O lekárovi / ambulancii:

Oddelenie nukleárnej medicíny - vedúca lekárka (akceptovaní sú pacienti z celého Slovenska)

Ponúkané služby:

I. interná klinika LFUK a UNB poskytuje v plnom rozsahu ústavnú i ambulantnú starostlivosť širokému okruhu pacientov s vnútornými ochoreniami. Ide o bežné alebo špeciálne diagnostické a liečebné prípady až po riešenie polymorbídnych pacientov a urgentných stavov v rámci intenzívnej starostlivosti. Kľúčovými oblasťami na klinike sú najmä kardiológia, gastroenterológia, endokrinológia, diabetológia a poruchy metabolizmu, hematológia, reumatológia a nukleárna medicína. Intenzívnu starostlivosť umožňujú dve jednotky intenzívnej starostlivosti: koronárna a jednotka intenzívnej starostlivosti – metabolická. Sú súčasťou kardiostimulačného centra a diabetologicko–metabolického centra I. internej kliniky, ktoré poskytujú komplexnú ambulantnú a ústavnú starostlivosť o pacientov s poruchami rytmu a o diabetikov I. a II. typu. Na endoskopickom pracovisku sa uskutočňujú špecializované diagnostické a terapeutické výkony. Oddelenie nukleárnej medicíny vykonáva liečbu tyreotoxikóz rádioaktívnym jódom a zložité in vivo aj in vitro rádionuklidové diagnostické metódy.

Cenník:

 

Fotogaléria: