MUDr. Slavomír Ondík

Obrázok : MUDr. Slavomír Ondík

Ortopéd - ortopédia
ORTOPEDICKÉ AMBULANCIE

Sestra: 
 

 


Kontakt:
Poschodie: 
Číslo dverí: 
 
Služby:

Ortopedické ambulancie s osteocentrom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pracujú ako samostatný úsek od roku 2003, kedy bolo zrušené lôžkové ortopedické oddelenie fakultnej nemocnice na Rastislavovej 43. Ortopedické ambulancie úzko spolupracujú s Klinikou ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva Univerzitnej nemocnice L. Pasteura na Tr. SNP 1, kde je možná aj hospitalizácia na lôžku.

Ortopedické ambulancie sú situované v priestoroch pravého krídla II. pavilónu Univerzitnejnemocnice  L. Pasteura Košice Rastislavova 43, na prízemí. Pozostávajú zo štyroch ambulancií a infúznej jednotky. Zameriavajú sa na komplexnú diagnostiku, liečbu a ošetrovateľskú starostlivosť ochorení pohybového aparátu výhradne ambulantnou formou. Ambulantnú starostlivosť poskytujú všetkým pacientom na základe poukázania obvodným lekárom bez obmedzenia pôsobnosti, taktiež vykonávajú konziliárne služby pre lôžkové oddelenia UN L. Pasteura Košice na Rastislavovej 43.

V oblasti ortopédie dospelých svoju činnosť zameriavame na diagnostiku a konzervatívnu liečbu degeneratívnych ochorení chrbtice a váhonosných kĺbov, poúrazových stavov a nádorov pohybového aparátu. Dôležitou súčasťou ambulantnej činnosti je aj liečba a diagnostika osteoporózy (odvápnenia kostí) ,vrátane denzitometrického vyšetrenia (merania hustoty kostí).

Ambulancia pre športovú ortopédiu  svoju činnosť zameriava na prevenciu a liečbu úrazov a chorôb pohybového aparátu spojených so športovou aktivitou. Úzko spolupracuje s regionálnymi športovými klubmi.  

Detská ortopédia je zameraná hlavne na prevenciu a liečbu vrodených chýb pohybového aparátu (preventívne USG vyšetrenie bedrových kĺbov novorodencov), ako aj na diagnostiku a liečbu ostatných ochorení pohybového aparátu u detí.

Infúzna jednotka slúži na aplikáciu infúznej liečby ordinovanej ortopédom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Disponuje troma ležadlami, 2 infúznymi stoličkami a 1 kreslom pre kardiakov. Infúzna liečba sa po ordinácii lekárom podáva na základe objednania v  dopoludňajších hodinách, v pracovné dni. Pacienti oceňujú možnosť absolvovania infúznej liečby ambulantnou formou, bez nutnosti hospitalizácie.

Organizačnou súčasťou ortopedických ambulancií je aj  Denzitometrické pracovisko s osteologickou ambulanciou. Tieto ambulancie sú situované v XXVIII. pavilóne - Pavilóne zdravia.

 

ONLINE objednanie je super služba, nemusím sa pokúšať dovolať do ambulancie a vyberiem si pre mňa najvhodnejší termín.“  
Mária

Mapa

zväčšiť

Zmluvné poisťovne

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (0024) Union zdravotná poisťovňa, a.s. (0027) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (0025)

Zmluvní partneri portálu:

logo - Slovenská lekárska komora logo - Univerzitná nemocnica Bratislava logo - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice logo - Asociácia na ochranu práv pacientov SR