Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Autor: MUDr. Martin Polóni
Dátum: 09.04.2013
 
Pod slovom skolióza definujeme patologické zakrivenie chrbtice do strany (doprava alebo doľava) od osi. Vyskytuje sa asi u 3 % populácie, častejšie u dievčat.

85 % skolióz je neznámeho pôvodu (idiopatická skolióza). Objavuje sa v rôznych obdobiach rastu jedinca (najčastejšie v puberte), nemá žiadne varovné príznaky. Včasnosť záchytu je veľmi dôležitá, prvotné vyšetrenie robí pediater, pri podozrení na deformitu odosiela pacienta na ortopedickú ambulanciu. Pacient je vyšetrený, realizujeme rontgenové snímky chrbtice. Podľa rozsahu vybočenia chrbtice je stanovená liečba. Pacienti so zhoršujúcou sa skoliózou sú liečení ortézou trupu.
V súčasnosti sú aj u nás dostupné metódy výroby ortéz pomocou CAD-CAM systému, teda oskenovaním trupu pacienta v správnej vykorigovanej polohe. Následne po spracovaní modelu počítačom je vyhotovená plastová ortéza trupu. Cieľom liečby je dosiahnuť zmenšenie vybočenia chrbtice a správne vyváženie chrbtice. Pre úspešnosť liečby je rozhodujúci včasný záchyt a správna liečba skoliózy.

MUDr. Martin Polóni, Ortopedická ambulancia, Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, n. o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, www.snop.sk
« späť