Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : MUDr. Viliam Lauko

MUDr. Viliam Lauko

MUDr Lauko, hematológ Bratislava - kontakt, objednanie


Hematológ a Transfuziológ

Sestra:

 

Adresa:

Bratislava 3 - Kramáre
Bratislavský kraj

Vyberte požadovaný deň a čas - Objednajte sa online
viac termínovmenej termínov

PRIJÍMAME NOVÝCH PACIENTOV. Nemáme zmluvu s poisťovňami. Cena za vstupné vyšetrenie je 70€. Výmenný lístok, respektíve odporúčanie od iného špecialistu je prínosné priniesť na vyšetrenie (nie je však podmienkou).

Informácie o ambulancii:

Platba kartou N Noví pacienti Objednávanie

Komunikácia v jazykoch:

 

Ako sa k nám dostanete:

 

Overené hodnotenia a recenzie:

 

O lekárovi / ambulancii:

MUDr. Viliam Lauko absolvoval štúdium Všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia pracoval ako lekár na Internom oddelení FNsP Trnava, kde dosiahol špecializáciu v odbore interné lekárstvo prvého stupňa. Od roku 1999 pracoval na Hematologicko-transfuziologickom oddelení FNsP sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, kde v r. 2002 získal špecializáciu v odbore hematológia a transfuziológia. Od r. 2007 pracuje na Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave na OLM – Pracovisku hematológie a transfuziológie, kde sa zameriava najmä na problematiku porúch hemostázy u pacientov so srdcovými a cievnymi ochoreniami. V rámci tejto oblasti sa špeciálne venuje zriedkavému ochoreniu heparínom indukovanej trombocytopénii a tiež problematike monitorovania účinnosti protidoštičkovej liečby.

Ponúkané služby:

Vstupné komplexné vyšetrenie pozostáva z dvoch samostatných návštev.

Prvá návšteva zahŕňa:

 • Oboznámenie sa s dostupnou zdravotnou dokumentáciou a dôvodom hematologického vyšetrenia
 • Pohovor s pacientom (komplexná anamnéza) za účelom získania potrebných informácií
 • Základné fyzikálne vyšetrenie pacienta
 • Predbežné zhodnotenie s návrhom potrebných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení

Druhá návšteva zahŕňa:

 • Zhodnotenie výsledkov zrealizovaných vyšetrení
 • Návrh ďalšieho diagnostického a liečebného postupu

Zameranie hematologickej ambulancie:

 • Diagnostika porúch zrážanlivosti krvi so zameraním na poruchy spojené s nadmernou zrážanlivosťou krvi (trombofilné stavy)
 • Konzultácia a liečba u pacientov s diagnostikovanými trombofilnými stavmi
 • Konzultácia a liečba u pacientov s diagnostikovanou trombózou
 • Kontrola zavedenej antitrombotickej liečby
 • Diagnostika leukopénie, leukocytózy, anémie, polyglobúlie, trombocytopénie a trombocytózy

Cenník:

 

Fotogaléria: