Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : Mgr. Marta Fartelová

Mgr. Marta Fartelová

Logopedička Bratislava, Mgr. Fartelová - kontakt, objednanie

Logopéd, Logopédia

Sestra:

 

Adresa:

Bratislava 3 - Nové Mesto
Bratislavský kraj

Objednajte sa k lekárovi - Vyberte požadovaný deň a čas
viac termínovmenej termínov

PRIJÍMAME NOVÝCH DOSPELÝCH PACIENTOV – CENA VSTUPNÉHO VYŠETRENIA JE 66 € /HOD. NIE JE HRADENÉ Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA.

Informácie o ambulancii:

N Noví pacienti Objednávanie

Komunikácia v jazykoch:

 

Ako sa k nám dostanete:

 

Hodnotenia:

 

O lekárovi / ambulancii:

 

Ponúkané služby:

Logopedická ambulancia poskytuje odbornú intervenciu (diagnostiku, terapiu, prevenciu, poradenstvo) pre dospelých klientov s profilovými diagnózami našej nemocnice. Cieľom je odstrániť, zmierniť alebo kompenzovať deficit, ktorý negatívne ovplyvňuje schopnosť komunikovať.

Logopéd na základe vstupného vyšetrenia navrhne adekvátnu terapiu – intenzitu a frekvenciu sedení a poskytuje komplexnú logopedickú starostlivosť klientom s neurogénnymi poruchami komunikácie pri ložiskovom poškodení mozgu (CMP, traumatické poškodenie mozgu, nádorové ochorenia mozgu), neurodegeneratívnych a neuromuskulárnych ochoreniach, klientom s ľahkými kognitívnymi deficitmi (MCI) rôznej etiológie a klientom s ľahkými poruchami prehĺtania.

Logopedická starostlivosť je zameraná predovšetkým na:

AFÁZIE, ALEXIE, AGRAFIE, AKALKÚLIE,

ZÍSKANÉ DYZARTRIE,

KOGNITÍVNO-KOMUNIKAČNÉ DEFICITY,

APRAXIE,

PORUCHY OROFACIÁLNEJ OBLASTI - myofunkčné poruchy, poruchy mozgových nervov.

Cenník:

 

Fotogaléria: