Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : MUDr. Ingrid Korňanová

MUDr. Ingrid Korňanová

Plastická chirurgia

Sestra:

 

Adresa:

Martin
Žilinský kraj

Informácie o ambulancii:

Bezbariérový prístup P Parkovanie N Noví pacienti Objednávanie

Komunikácia v jazykoch:

Ako sa k nám dostanete:

 

O lekárovi / ambulancii:

Absolvent Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Od roku 1985 pracovala na Klinike všeobecnej chirurgie a prax ukončila atestáciou zo všeobecnej chirurgie u prof. MUDr. Černého, DrSc. Od roku 1989 sa venuje plastickej chirurgii, odbornú atestačnú skúšku absolvovala  v roku 1995 u Doc. MUDr. Janoviča, Csc. v Bratislave.

Absolvovala tiež štúdijné pobyty vo Viedni, Prahe a Brne. Pravidelne sa zúčastňuje certifikovaných kurzov z laseroterapie, estetickej chirurgie a kozmetologickej dermatológie doma i v zahranič, s cieľom aplikovať najnovšie poznatky v odbornej praxi.

Pracuje na univerzitnom pracovisku so širokým spektrom operačných výkonov. Zároveň sa venuje estetickej chirurgii a svoje dlhoročné skúsenosti rada poskytne všetkým, ktorí navštevia pracovisko Estimed.

Je členom Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgieSlovenskej spoločnosti chirurgie ruky,Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky, členom medzinárodných združenia IPRAS/EPRAS (International and European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) a tiež prestížnej spoločnosti estetických chirurgov ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery).

Ponúkané služby:

 

Cenník:

 

Fotogaléria: