Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : MUDr. Ján Ballx

MUDr. Ján Ballx

MUDr. Ján Ballx, Psychiater - psychiatria | Kontakt, ordinačné hodiny, profil lekára

Psychiater - psychiatria
Psychoterapeut

Sestra:

 

Adresa:

Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislavský kraj

Informácie o ambulancii:

Objednávanie

Komunikácia v jazykoch:

Ako sa k nám dostanete:

 

O lekárovi / ambulancii:

Poskytovateľ
Historicky sme prvá špecializovaná ambulancia svojho druhu na Slovensku a popredná odbornými skúsenosťami a poznatkami. Zameriavame sa na nadštandardnú psychologickú a psychiatrickú starostlivosť, psychoterapiu a odborné konzultácie.

Náš prístup ku klientom i pacientom je vysoko individuálny. Rešpektujeme vnútorné psychologické zdroje, jedinečnosť a výnimočnosť každého človeka. 

Poskytovaná služba
Individuálna zdravotná starostlivosť v odbore psychiatria a psychoterapia. Odborná psychologická pomoc pri riešení životných situácií a problémov. Erudované terapeutické vedenie s pozitívnymi výsledkami.

Ponúkané služby:

* klinické konzultácie - Vašich otázok v oblasti psychológia, psychoterapia alebo psychiatria. Psychických alebo psychosomatických ťažkostí. Zrozumiteľné vysvetlenie príznakov psychologického problému alebo psychickej poruchy, zváženie a rozbor možných psychologických alebo iných medicínskych príčin.
Objasnenie dostupných liečebných postupov, kompetencií psychiatra alebo psychológa. Názorný popis v čom spočíva psychoterapia, psychiatrická liečba liekmi alebo úprava životosprávy.

* psychiatrické vyšetrenie - Na základe podrobného rozhovoru, dostupnej dokumentácie a pomocných vyšetrení vypracujeme odborný nález s diagnostickým rozborom, diagnózou a návrhom liečby - často kombinácie viacerých psychologických alebo farmakologických postupov s dôrazom na starostlivé zváženie pomeru efektu a rizika nežiadúcich účinkov.

* dispenzárna starostlivosť - Opakované kontroly s posúdením vývoja duševného stavu, psychologických ťažkostí a psychických príznakov. Krátkodobá psychoterapia zameraná na aktuálny problém. Dlhodobé sledovanie priebehu liečby.

* dlhodobá psychoterapia - Pravidelné aspoň raz týždenné psychoterapeutické sedenia, obvykle trvajúce 45 minút. Dĺžka terapie je najmenej niekoľko mesiacov a najviac aj niekoľko rokov podľa typu problému a zamerania na rozsah psychologickej zmeny. Obvykle je kratšia u klientov s dobre definovanou problematikou a dlhšia u klientov a pacientov zameraných na zmenu širšieho rozsahu, dlhodobých vzorcov fungovania a rozvoj osobnosti alebo liečbu poruchy osobnosti.

Indikačná skupina
Životné situácie, duševné zdravie, psychické, psychologické problémy a psychiatrické poruchy. 

Cenník:

 

Fotogaléria:

Fotografia ambulancie