Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice - UNB

Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice - UNB

Adresa:

Krajinská 91
Bratislava 2 - Podunajské Biskupice
Bratislavský kraj

Tel:

0918 660 660

Fax:

 

Zoznam lekárov:

Alergológ - imunológ: MUDr. Katarína Cajchanová MUDr. Hana Kayserová MUDr. Ivica Keszeghová MUDr. Júlia Michaličková MUDr. František Podivinský PhD.
Anestéziológia a resuscitácia: MUDr. Lucia Ollé MUDr. Peter Poliak MUDr. Malgorzata Repková
Diabetológ - diabetológia: MUDr. Eva Rajecová
Gastroenterológ - gastroenterológia: MUDr. Jana Bíziková
Geriater - geriatria: MUDr. Erik Brhlovič MUDr. Katarína Csaderová MUDr. Miroslav Čík MUDr. Simona Göghová MUDr. Ingrid Horváthová MUDr. Michaela Jakubová MUDr. Katarína Kišacová MUDr. Gabriela Kosečková MUDr. Zuzana Kovaľová Prof. MUDr. Štefan Krajčík , CSc. MUDr. Daniela Krajčová MUDr. Mária Kvetová MUDr. Ivana Laššáková MUDr. Peter Lipovský MUDr. Michaela Longová MUDr. Adriana Lučaničová MUDr. Terézia Michalíková MUDr. Peter Mikuš , PhD. MUDr. Katarína Morgošová MUDr. Eva Rajnohová MUDr. Martina Rausová MUDr. Anna Remišová MUDr. Roman Rippel MUDr. Katarína Romančíková MUDr. Alica Sekáčová MUDr. Barbora Sílešová MUDr. Tatiana Tatranská MUDr. Mária Turzová
Gynekológ - gynekológia: MUDr. Peter Slezák
Chirurg - chirurgia: MUDr. Gabriel Hrutkai
Interná ambulancia, internista: MUDr. Jozef Adamka MUDr. Pavol Borecký PhD. MUDr. Alexander Horkovič MUDr. Janka Jančovičová MUDr. Ľubica Juklová MUDr. Hedviga Knappková MUDr. Zuzana Kobzová MUDr. Jana Kršňáková MUDr. Peter Kuka , PhD. MUDr. Štefan Laššán MUDr. Radoslav Račický MUDr. Zuzana Zölleiová
Kardiológ - kardiológia: MUDr. Jana Sluková
Kožný lekár, dermatovenerológ, dermatológ: MUDr. Eva Škutilová
Logopéd, Logopédia: Mgr. Andrea Sobolová
neurčená špecializácia: MUDr. Katarína Tarabová
ORL - ušné, nosné, krčné: MUDr. Irina Šebová CSc..
Pľúcna ambulancia: MUDr. Katarína Bánska Doc. MUDr. Martin Brezina , CSc. MUDr. Branislav Drugda MUDr. Jaroslav Fortuník MUDr. Viera Chalková MUDr. Katarína Kadlicová MUDr. Lívia Korčeková MUDr. Dana Lenzová MUDr. Ingrid Mikulášová MUDr. Jaroslava Orosová MUDr. Elena Rychnavská
Psychiater - psychiatria: MUDr. Soňa Belanská MUDr. Magdalena Frecer MUDr. Oľga Jamborová MUDr. Monika Janíková MUDr. Izabela Mátéffy
Psychológ: Mgr. Martin Miler Mgr. Júlia Štermenská
Rehabilitácia, Fyzioterapia: MUDr. Jozef Chovanec MUDr. Martina Obšitníková
Reumatológ: MUDr. Ľubica Čápová MUDr. Ivan Viest
Stomatológia - zubná ambulancia, zubár: MUDr. Oľga Chudová MUDr. Marián Vedrödy
Urológ - urológia: MUDr. Karol Červenčík MUDr. Branislav Obšitník PhD. MUDr. Milan Obšitník CSc.
Všeobecný lekár pre deti a dorast - Pediater: MUDr. Iveta Debnárová
Všeobecný lekár pre dospelých: MUDr. Magda Nagyová MUDr. Andrea Nemčíková MUDr. Miriam Novacseková MUDr. Martin Senárik MUDr. Viera Šamalová MUDr. Viera Šámalová

Informácie o zariadení:

PParkovanie

Doprava:

  • Zastávka: Nemocnica P. Biskupice
  • autobusy: 70

O nás:

Kliniky, oddelenia

  • Doliečovacie oddelenie
  • Klinika geriatrie SZU a UNB
  • Klinika rádiológie SZU a UNB
  • Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
  • Oddelenie dlhodobo chorých
  • Krvná banka
  • Oddelenie liečebnej výživy a stravovania
  • Ambulancie

Fotogaléria: