Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : MEDANTE Clinic

MEDANTE Clinic

Adresa:

Galvaniho 19
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislavský kraj

Tel:

 

Fax:

 

Web:

 

Informácie o zariadení:

Bezbariérový prístup
PParkovanie

Doprava:

 

O nás:

Náš prístup k zdraviu vychádza z elektromagnetickej, biochemickej a biologickej podstaty ľudského tela. Akceptujeme najnovšie poznatky medicínskej praxe, výskumu a vývoja a vedeckých smerov, no najmä prirodzené zákonitosti prírodnej biomedicíny. Berieme v úvahu energeticko-informačnú rovinu existencie každej bytosti ako celku v hmotnej trojrozmernej realite manifestujúcu sa telom, mysľou a duchom. Celostným prístupom k človeku starostlivo adresujeme existujúce subjektívne ťažkosti na úrovni fyzickej, mentálnej, emocionálnej i duchovnej.

MEDANTE sa zaoberáme metódami modernej fyzioterapeutickej medicíny. Na akútne i chronické, predoperačné i pooperačné, na stavy bolestivé i chronicky disfunkčné systémové poruchy, aplikujeme metódy magnetoterapie, unikátnej vysokofrekvenčnej laseroterapie.

Na slovenskom trhu rozširujeme aplikáciu oxygenoterapie a ozónoterapie, ktoré majú neodškriepiteľné postavenie prezentované nespočítateľnými trvalými liečebnými výsledkami v rámci klasickej medicíny už viac ako jedno storočie. Ich zábery pôsobnosti sú rovnako širokospektrálne ako napr. systém homeopatie či tisícročia etablované a overené metódy tradičnej čínskej medicíny. Pričom oba tieto smery majú svoje zásadné postavenie na našej klinike.

Nemalú časť podstaty existencie kliniky tvorí prístup ku psychike, mysli, jedinečnému vnútornému prostrediu každého človeka. Do portfólia služieb hrdo patrí celostný systém psychoterapie spracovaný do terapie známej pod jednoduchým označením Cesta (v originále svetovo známa ako „The Journey method“).

Našimi službami je ďalej nutričná poradňa, keďže konzumné návyky každého z nás sa významným spôsobom podieľajú na formovaní celkového fyzického zdravia. Zároveň poskytujeme overené metódy cielené na fyzické chudnutie pod odborným dohľadom.

Spoločným princípom všetkých ponúkaných služieb je dosahovanie želaných efektov, ktoré zvýšiakvalitu života každého klienta. Vzájomným pôsobením klienta a akejkoľvek aplikovanej terapie je spomalenie procesov starnutia, redukcia úrovne oxidačného stresu, zvýšenie fyzickej a psychickej vitality a v neposlednom rade vytvorenie vhodného prostredia pre spustenie prirodzených regeneračných mechanizmov ľudského organizmu.

Fotogaléria:

Obrázok 1 Obrázok 2 Obrázok 3 Obrázok 4