Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : MEDANTE Clinic

MEDANTE Clinic

Adresa:

Galvaniho 19
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislavský kraj

Tel:

 

Fax:

 

Web:

 

Zoznam lekárov:

Alergológ - imunológ: MUDr. Dária Buchvaldová
Objednajte sa on-line
Diabetológ - diabetológia: MUDr. Lenka Kacvinská
Objednajte sa on-line
Endokrinológ: MUDr. Martina Vravcová
Objednajte sa on-line
Gynekológ - gynekológia: MUDr. Petronela Lúčanová
Objednajte sa on-line
MUDr. Eva Rybanská
Objednajte sa on-line
MUDr. Adrian Totka
Objednajte sa on-line
Hematológ a Transfuziológ: MUDr. Hana Krutá
Objednajte sa on-line
Interná ambulancia, internista: MUDr. Mária Gimová
Objednajte sa on-line
Kožný lekár, dermatovenerológ, dermatológ: MUDr. Monika Heizerová PhD.
Objednajte sa on-line
Neurológ - neurológia: MUDr. Barbora Penxová
Objednajte sa on-line
MUDr. Ivona Siebertová
Objednajte sa on-line
ORL - ušné, nosné, krčné: MUDr. Jarmila Hybbenová
Objednajte sa on-line
MUDr. Veronika Švancárová
Objednajte sa on-line
Ortopéd - ortopédia: MUDr. Martina Frištáková
Pľúcna ambulancia: MUDr. Zuzana Petrakovičová
Objednajte sa on-line
Psychiater - psychiatria: MUDr. Lucia Fedorkovičová
Objednajte sa on-line
Psychológ: Mgr. Mária Andrášiová PhD.
Objednajte sa on-line
Rádiológia, RTG, röntgen: Rádiológia RTG Bratislava
Objednajte sa on-line
Stomatológia - zubná ambulancia, zubár: MDDr. Dominika Emma Horvathová
Objednajte sa on-line
MDDr. Simona Lehotská
Objednajte sa on-line
Ultrazvuk, Sonografia, RTG: MUDr. Mariana Kasperkevič Trnovcová
Objednajte sa on-line
Urológ - urológia: MUDr. Jana Bašnáková - Detská urológia
Objednajte sa on-line
Všeobecný lekár pre dospelých: MUDr. Zuzana Pitoňáková

Informácie o zariadení:

Bezbariérový prístup
PParkovanie

Doprava:

 

O nás:

Náš prístup k zdraviu vychádza z elektromagnetickej, biochemickej a biologickej podstaty ľudského tela. Akceptujeme najnovšie poznatky medicínskej praxe, výskumu a vývoja a vedeckých smerov, no najmä prirodzené zákonitosti prírodnej biomedicíny. Berieme v úvahu energeticko-informačnú rovinu existencie každej bytosti ako celku v hmotnej trojrozmernej realite manifestujúcu sa telom, mysľou a duchom. Celostným prístupom k človeku starostlivo adresujeme existujúce subjektívne ťažkosti na úrovni fyzickej, mentálnej, emocionálnej i duchovnej.

MEDANTE sa zaoberáme metódami modernej fyzioterapeutickej medicíny. Na akútne i chronické, predoperačné i pooperačné, na stavy bolestivé i chronicky disfunkčné systémové poruchy, aplikujeme metódy magnetoterapie, unikátnej vysokofrekvenčnej laseroterapie.

Na slovenskom trhu rozširujeme aplikáciu oxygenoterapie a ozónoterapie, ktoré majú neodškriepiteľné postavenie prezentované nespočítateľnými trvalými liečebnými výsledkami v rámci klasickej medicíny už viac ako jedno storočie. Ich zábery pôsobnosti sú rovnako širokospektrálne ako napr. systém homeopatie či tisícročia etablované a overené metódy tradičnej čínskej medicíny. Pričom oba tieto smery majú svoje zásadné postavenie na našej klinike.

Nemalú časť podstaty existencie kliniky tvorí prístup ku psychike, mysli, jedinečnému vnútornému prostrediu každého človeka. Do portfólia služieb hrdo patrí celostný systém psychoterapie spracovaný do terapie známej pod jednoduchým označením Cesta (v originále svetovo známa ako „The Journey method“).

Našimi službami je ďalej nutričná poradňa, keďže konzumné návyky každého z nás sa významným spôsobom podieľajú na formovaní celkového fyzického zdravia. Zároveň poskytujeme overené metódy cielené na fyzické chudnutie pod odborným dohľadom.

Spoločným princípom všetkých ponúkaných služieb je dosahovanie želaných efektov, ktoré zvýšiakvalitu života každého klienta. Vzájomným pôsobením klienta a akejkoľvek aplikovanej terapie je spomalenie procesov starnutia, redukcia úrovne oxidačného stresu, zvýšenie fyzickej a psychickej vitality a v neposlednom rade vytvorenie vhodného prostredia pre spustenie prirodzených regeneračných mechanizmov ľudského organizmu.

Fotogaléria:

Obrázok 1 Obrázok 2 Obrázok 3 Obrázok 4