Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Dátum: 28.11.2014
 
V roku 1964 sa začala na Slovensku písať nová história ortopedickej protetiky. Na jej začiatku stálo zriadenie špecializovaných protetických oddelení pri tzv. nemocniciach s poliklinikou III. typu. Oddelenia mali krajskú pôsobnosť a postupne prechádzali organizačnými zmenami až napokon dve z nich zanikli a to tretie, s pôsobnosťou pre Bratislavu a západné Slovensko, sa v roku 2004 pretransformovalo do Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú nemocnicu Bratislava, n. o. - ŠNOP.

V roku 2014 sme si teda pripomenuli nielen polstoročie od prerodu ortopedickej protetiky na Slovensku, ale aj 10. výročie založenia ŠNOP, ktorá poskytuje tú najodbornejšiu komplexnú starostlivosť o pacienta až dodnes. Zabezpečuje ambulantnú, ústavnú, rehabilitačnú aj operačnú zdravotnú starostlivosť, na jednom mieste spolu s technickými pracoviskami výroby a poskytovania individuálnych ortopedickoprotetických pomôcok.

„Vždy sme sa snažili o využitie vedecko-technického pokroku v prospech našich pacientov. Dnes už bežne aplikujeme aj mikroprocesorom riadené „inteligentné“ protézy a ortézy. Pacienti majú u nás k dispozícii školu chôdze, ale i možnosť bezplatne si vyskúšať pomôcky zložené z rôznych  nových komponentov a vybrať si. Samozrejme, v súlade s odporúčaním lekára. Sadrovanie pri odoberaní merných podkladov nahradili digitálne skenery a ručnú výrobu modelov CNC frézy“ hovorí PhDr. Denisa Vlková, MPH, riaditeľka ŠNOP.

Slávnostný krst knihy MUDr. Jána Koreňa

Pri príležitosti oboch spomínaných výročí sa v októbri tohto rokukonal v priestoroch Radošínskeho naivného divadla v Bratislavei krst knihy MUDr. Jána Koreňa, primára bývalého protetického oddelenia FN a prvého riaditeľa ŠNOP, s názvom 50. rokov zdravotnej starostlivosti v ortopedickej protetike na Slovensku. Knihu slávnostne pokrstil Svätopluk Malachovský, predstaviteľ roly Jánošíka, ktorý ju z úcty k slovenskej tradícii posypal hrachom. Autor knihu venuje všetkým, ktorí „venujú svoj čas, vedomosti a zručnosti v starostlivosti o pacientov s telesným postihnutím a snažia sa o zlepšenie ich neľahkého údelu“.

 

MUDr. Ján Koreň, autor, Mgr. Róbert Wágner, MBA, riaditeľ spoločnosti NEOPROT a Svätopluk Malachovský, herec Radošínskeho naivného divadla, slávnostne pokrstili knihu

 

Ocenenia za významný prínos a za prácu v ortopedickej protetike

Polstoročie ortopedickej protetiky na Slovensku bolo aj hlavnou témou kongresu X. jesenné dni ŠNOP, ktorý zorganizovala nemocnica v spolupráci so spoločnosťami NEOPROT, spol. s r. o. a OTTO BOCK Slovakia, s. r. o.

O to, že dnes je ortopedická protetika na Slovensku na vysokej úrovni, porovnateľnej s ostatnými krajinami Európy, sa zaslúžili mnohí nadšenci pôsobiaci v odbore. Organizátori kongresu sa preto rozhodli udeliť pri tejto príležitosti aj ocenenia za významný prínos a za prácu v ortopedickej protetike. Ocenených bolo spolu 23 lekárov, ortopedických technikov a pedagógov z celého Slovenska.

 

Medzi tými, ktorí dostali ocenenie „Za významný prínos v ortopedickej protetike“ boli aj MUDr. Ján Krajči (vľavo), MUDr. Ľudmila Homindová (v strede) a MUDr. Ján Koreň (vpravo).

 

MUDr. Jana Spišáková preberá ocenenie „Za prácu v odbore ortopedická protetika“.
« späť