Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Autor: Ing. Ľubomíra Černáková, NEOPROT, spol. s r. o.
Dátum: 11.08.2015
 
Časy, keď platilo, že čo je zdravé nemusí byť pekné, sú už za nami. Dnešná doba vďaka novým technológiám a materiálom nepotrebuje klásť medzi slová krása a funkčnosť spojky buď – alebo. A to ani v takej oblasti zdravotníctva, akou je ortopedická protetika. Vzhľad je dôležitý vždy tam, kde ide o podporu zdravého sebavedomia a ochotu pacienta používať ortopedickú pomôcku tak často a tak dlho, aby mala požadovaný liečebný účinok.

Z tejto skutočnosti vychádzali aj organizátori súťaže „Ortopedická pomôcka ako módny doplnok“ - VENTURE FUND, n. f., NEOPROT, spol. s r. o. a Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o. Súťaž bola určená profesionálnym dizajnérom a študentom škôl s výtvarným zameraním. Cieľom bolo, prostredníctvom zvýšenia estetickej úrovne individuálne vyrábaných ortéz trupu a ortéz končatín, umožniť dizajnérom adresnú tvorbu priamo v skutočnom výrobnom prostredí.

Do zadania súťaže boli vybraté také pomôcky, ktoré sú často predpisované aj deťom a mladým ľuďom: ortézy trupu (korzety) a ortézy dolných končatín. Najmä dievčatá v období dospievania ťažko akceptujú ortopedickú pomôcku, napríklad skoliotický korzet. Majú pocit, že pomôcka upozorňuje na ich zdravotný problém, a ak navyše pôsobí nepríťažlivo, hanbia sa za ňu a vyhýbajú sa jej noseniu. Veľa korzetov však lekári predpisujú na trvalé používanie počas 22-24 hodín denne a pokiaľ sa tento režim nedodržiava, zdravotný stav pacienta sa môže vážne zhoršiť. Preto je také dôležité brať do úvahy aj estetické hľadisko a preto má súťaž zameraná na vzhľad ortopedických pomôcok svoje opodstatnenie a význam.

Súťažné zadanie nebolo jednoduché. Mladí dizajnéri si museli osvojiť nielen princípy výrobného procesu, ktorý je sám o sebe náročným umeleckým remeslom, ale aj medicínske hľadisko. Absolvovali niekoľko konzultácií s odborným lekárom – ortopédom a s ortopedickými technikmi priamo v technických pracoviskách spoločnosti NEOPROT. Napriek množstvu obmedzujúcich kritérií, ktoré musí výroba ortopedickej pomôcky rešpektovať: funkčnosť pomôcky pri konkrétnom zdravotnom probléme, pevnosť, pohodlie pri nosení, hygienické hľadisko použitých materiálov a pod., dokázal prísť každý z nich s osobitým, doteraz nepoužitým nápadom.

Porota v zložení:

Andrea Černá, ortopedická technička, zástupkyňa riaditeľa odboru výroby, NEOPROT, spol. s r. o.

MUDr. Martin Polóni, lekár - ortopéd, ŠNOP Bratislava, n. o.

Ing. Ján Králik, riaditeľ neziskového fondu, VENTURE FUND, n. f.

Mgr. Ingrid Abrahamfyová, kurátorka projektov, VENTURE FUND, n. f.

Doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová, Katedra dizajnu, VŠVU

Doc. akad. soch. Peter Humaj, Ústav dizajnu, STU FA

sa nakoniec rozhodla udeliť ocenenia za najlepšie práce súťažiacim: Monike Seleckej (STU Bratislava Ústav dizajnu), Jaroslavovi Kormancovi (Súkromná stredná umelecká škola Žilina), Samuelovi Rodzenákovi (Škola umeleckého výtvarníctva Jozefa Vydru Bratislava) a Vande Gábrišovej (profesionál). Výhercovia si ceny prevzali na slávnostnom vyhlásení výsledkov minulý mesiac v priestoroch Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku Bratislava. (Na obrázkoch si môžete pozrieť ortopedické pomôcky zhotovené na základe víťazných návrhov.)

 

 

 

« späť