Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov

Lekári s možnosťou objednania online

Obrázok : MUDr. Zuzana Lukáčová

MUDr. Zuzana Lukáčová

MUDr. Lukáčová Zuzana, chirurg, Juh | NávštevaLekára

Chirurg - chirurgia
I. Chirurgická klinika

Sestra:

 

Adresa:

Košice 4 - Juh
Košický kraj

Informácie o ambulancii:

 

Komunikácia v jazykoch:

 

Ako sa k nám dostanete:

 

O lekárovi / ambulancii:

Chirugické poradne

Ponúkané služby:

Transplantačné centrum pôsobiace pri I. chirurgickej klinike UNLP Košice a LF UPJŠ bolo zriadené rozhodnutím ministra zdravotníctva č. Z08520/2011-OZS zo dňa 15.02.2011. Zabezpečuje program darcovstva orgánov a obličkový transplantačný program  v regióne východného Slovenska (pre cca 1,5 mil. obyvateľov). Pracovisko bolo založené ako prvé samostatné transplantačné oddelenie na Slovensku po vzore zahraničných pracovísk vo februári 2003.  V súčasnosti realizuje pracovisko v absolútnych počtoch najviac obličkových transplantácií spomedzi ostatných slovenských transplantačných centier (ročne 60–70 transplantácií obličky). Veľmi úzko spolupracuje s transplantačnými centrami v Bratislave, Banskej Bystrici a Martine. 

Centrum miniinvazívnej chirurgie sa nachádza sa na 15. poschodí lôžkového monobloku na Triede SNP 1 v Košiciach a disponuje 20 lôžkami. Vykonáva miniinvazívne výkony v celom rozsahu v dutine brušnej, teda na žlčníku, žlčových cestách, pankrease, pečeni a črevách. Do budúcnosti plánuje realizovať aj laparoskopické operácie štítnej žľazy a varixov (krčových žíl).

Cenník:

 

Fotogaléria: