Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : Doc. MUDr. Stanislav Tomáš PhD.

Doc. MUDr. Stanislav Tomáš PhD.

Doc. MUDr. Tomáš Stanislav PhD., gynekológ, Martin | NávštevaLekára

Gynekológ - gynekológia

Sestra:

Miriam Maťovčíková,
pôrodná asistentka a ženská sestra

Adresa:

Martin
Žilinský kraj

Objednávkový systém všetkých vyšetrení na hodinu bez čakania. Prijímame nové pacientky do gynekologického obvodu.

Informácie o ambulancii:

Bezbariérový prístup P Parkovanie N Noví pacienti Objednávanie

Komunikácia v jazykoch:

Ako sa k nám dostanete:

 

O lekárovi / ambulancii:

Doc. MUDr. Stanislav Tomáš, PhD.

 

Pregraduálne vzdelanie: 

1986-1992  Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

Postgraduálne vzdelanie:     

1995  atestácia I. stupňa v odbore Anestéziológia a resuscitácia     

1997  atestácia I. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo        

2001  atestácia II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

2006  špecializácia v subšpecializačnom odbore Reprodukčná medicína

2007  špecializácia v subšpecializačnom odbore Ultrazvuk v Gynekológii a pôrodníctve

Doktorandské vzdelanie:

1998 - 2001 Jesseniova LF UK, Ženská klinika MFN, Martin  

2001 udelená vedecká hodnosť phylosophiae doctor (PhD.) na Univerzite Komenského                                         

Habilitácia: 

2003 udelená akademická hodnosť docent pre odbor  Gynekológia a pôrodníctvo na Univerzite Komenského

Lekárska prax:

1992                Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP v Hnúšti

1993 - 1995     Anestéziologicko-resuscitačné oddelenie NsP v Žiline

1995 - 2005     Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN v Martine

2005 - 2007     Centrum asistovanej reprodukcie Sanatórium Helios SK v Martine

2007    II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU, NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici

2007 - 2009     Gynekologické oddelenie UVN SNP Ružomberok

2009 - 2011     Centrum asistovanej reprodukcie Iscare Martin

2012           Centrum asistovanej reprodukcie a prenatálneho ultrazvuku Create Health London

Ocenenia za publikačnú činnosť:

2002 - AMBROVA CENA SLS a SGPS za súbor odborných publikácií v roku 2001

Študíjne a pracovné zahraničné pobyty:

2000           Miami, Washington, USA

2001, 2005 Brno, Kladno, Česká republika, 

2002           Tel-Aviv, Israel

2002           Zurich, Švajčiarsko

2001           Salzburg, Rakúsko

2006           Sydney, Austrália

2012           Londýn, Anglicko

 

Ponúkané služby:

Gynekologická preventíva

Tehotenská poradňa

Gynekologický ultrazvuk

Tehotenský 2D,3D,4D ultrazvuk

Diagnostika a liečba porúch plodnosti

Liečba v klimaktériu

Cenník:

 

Fotogaléria:

Fotografia ambulancie Fotografia ambulancie Fotografia ambulancie Fotografia ambulancie Fotografia ambulancie Fotografia ambulancie