Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : MUDr. Ivan Bakoš

MUDr. Ivan Bakoš

MUDr. Bakoš Ivan, Infektológia, cestovná medicína, očkovanie, Žilina | NávštevaLekára

Infektológia, cestovná medicína, očkovanie

Sestra:

 

Adresa:

Žilina
Žilinský kraj

Služby poskytujeme aj v INOCEM Bratislava.

Informácie o ambulancii:

Bezbariérový prístup P Parkovanie N Noví pacienti Objednávanie

Komunikácia v jazykoch:

Ako sa k nám dostanete:

Poliklinika ŽILPO pri Kauflande, bezplatné parkovanie

O lekárovi / ambulancii:

Bližšie informácie o MUDr. Bakošovi ako aj o Inštitúte očkovania a cestovnej medicíny INOCEM nájdete na profile MUDr. Ivana Bakoša (tu kliknúť).

Ponúkané služby:

Služby pre verejnosť (bežnú populáciu)

 • očkovanie na vyžiadanie (proti chrípke, žltačke A + B, meningokokom, ľudskému papilomavírusu, kliešťovej meningoencefalitíde)
 • konzultácia predchádzajúceho očkovania, alergické reakcie
 • ponuka možnosti očkovania v popoludňajších hodinách, bez kontaktu s chorými pacientami čakajúcimi v čakárňach všeobecných lekárov

Služby pre cestovateľov

 • ponuka očkovania (Hepatitída A, Hepatitída B, Hepatitída A + B, Brušný týfus, Meningokoková meningitída A + C, Cholera, Japonská encephalitída, Tetanus, Žltá zimnica, Besnota, Kliešťová meningoencefalitída, Poliomyelitída, Diftéria)
 • vypracovanie a realizácia individuálneho očkovacieho plánu
 • konzultácia predchádzajúceho očkovania, alergické reakcie
 • vydanie dokladu o aktuálnom zaočkovaní - Medzinárodný očkovací preukaz
 • pri ceste do oblastí malárie - predpis antimalarík
 • upresnenie trasy cesty s prihliadnutím na klimatické, geografické, kultúrne, náboženské, epidemiologické podmienky
 • zohľadnenie štýlu cestovania (individuálny / cestovná kancelária)
 • zohľadnenie úrovne ubytovania (hotel / stan)
 • zohľadnenie ročného obdobia (monzúnové, sezónny výskyt ochorení)
 • zohľadnenie dĺžky pobytu (krátkodobá dovolenka / štúdijný či pracovný pobyt)
 • zohľadnenie celkového zdravotného stavu
 • odporučenie doplnkového sortimentu - repelenty, lekárničky
 • odborná starostlivosť po návrate z exotických ciest

Služby pre organizácie

 • vydávanie certifikátu pre Cudzineckú políciu SR o bezinfekčnosti pre cudzincov žiadajúcich o dlhodobý pobyt na Slovensku
 • ponuka a vykonanie doplnkového očkovania v rámci nadštandardných programov pre zamestnancov
 • komplexné poskytnutie služieb Inštitútu očkovania a cestovnej medicíny pre organizácie vysielajúce svojich pracovníkov do rizikových oblastí

Cenník:

 

Fotogaléria: