Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : MUDr. Boleslav Bakalár

MUDr. Boleslav Bakalár

Ortopéd - ortopédia
Ortopedická ambulancia pre dospelých a deti

Sestra:

 

Adresa:

Košice 1 - Staré Mesto
Košický kraj

Informácie o ambulancii:

N Noví pacienti Objednávanie

Komunikácia v jazykoch:

 

Ako sa k nám dostanete:

 

O lekárovi / ambulancii:

MUDr. Boleslav BAKALÁR, odborný lekár - špecialista ortopéd, viac ako 40 ročná prax; II. st. atestácia, certifikát SZU SR v sonografii pohyb. systému vr. bedr. kĺbov dojčiat, člen viacerých odborných spočností, certifikát homeopatickej školy Boiron, F
 
Emília AUGUSTÍNOVÁ, zdravotná sestra,viac ako30 ročná prax; erudovaná v odboroch chirurgia, urológiaPonúkané služby:

Ortopedická ambulancia má platnú zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami /ZP/ v SR. Naša ambulancia s bezbariérovým prístupom, s nadštandardným technickým vybavením je vybavená najnovšou technológiou zdravotníckych zariadení vrátane

  • sterilizácie vzduchu, 
  • klimatizácie, 
  • audiovizuálnej a zabezpečovacej techniky, potrebných pre komfortné ambulantné vyšetrenie v odbore ortopédia, vrátane ultrazvukového vyšetrenia pohybového aparátu. 
Vyšetrenie a ošetrenie v plnom rozsahu od dojčeneckého veku ( komplexné vyšetrenie s USG vyšetrením bedr. kĺbov a príp. konzervatívnou liečbou ) až po neskorý vek vo všetkých oblastiach ambulantnej praxe;
  • ochorenia chrbtice a kĺbov - artrózy s kompletnou vnútrokĺbnou i alternatívnou liečbou, 
  • ambulantná injekčná a infúzna liečba, precízna diagnostika, kontinuálne sledovanie a liečba osteoporózy, spolupráca v prípade potreby hospitalizácie, operačného výkonu so všetkými ortopedickými klinikami a lôžkovými oddeleniami, aj iných odborov .

 

Odborný lekár - špecialista ortopéd s dlhoročnou praxou v odbore so zdravotnou sestrou sú pripravení poskytnúť nadštandardnú liečebnú a preventívnu starostlivosť.

  • Vyšetrenia a ošetrenia zo zdravotného poistenia
  • Vyšetrenia pre soc. účely a preventívne prehliadky
  • Laboratórne odbery v ordinácii
  • Ambulantné výkony inj. a inf. technikou
  • Výkony amb. praxe nad rámec zdrav. poistenia s úhradou
 

Cenník:

 

Fotogaléria: