Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : MUDr. Ivan André PhD.

MUDr. Ivan André PhD.

Psychiater - psychiatria
Psychiatrická klinika LFUK a UNB

Sestra:

 

Adresa:

Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislavský kraj

Informácie o ambulancii:

 

Komunikácia v jazykoch:

Ako sa k nám dostanete:

  • Zastávka MHD: Americké nám.
  • električky: 3, 4, 7, 9
  • trolejbusy: 207, 212
V areáli nemocnice nie je možné parkovať. Parkovanie je možné na ul. Radlinského za areálom Fakultnej nemocnice.

O lekárovi / ambulancii:

zástupca prednostu pre liečebnú činnosť, primár

Ponúkané služby:

V liečebno-preventívnej činnosti poskytuje klinika ústavnú psychiatrickú starostlivosť pre pacientov spádového územia Bratislava I a IV. Klinika má kapacitu 70 lôžok. 

Na klinike sú prijímaní aj pacienti z iných spádových oblastí, ide zväčša o zložitejšie stavy z diagnostického, ako aj terapeutického hľadiska. Súčasťou pracoviska je jednotka intenzívnej psychiatrickej starostlivosti (4 lôžka) a denný stacionár (15 miest). Rehabilitačné a resocializačné možnosti denného stacionára využívajú aj pacienti, ktorí absolvovali liečbu na iných lôžkových psychiatrických oddeleniach. Priestory sa využívajú i na pracovnú terapiu a psychoterapiu pacientov hospitalizovaných na klinike. 
Okrem príjmovej a konziliárnej ambulancie pôsobia na klinike aj špecializované ambulancie (detská a dorastová ambulancia, gerontopsychiatrická ambulancia, ambulancia pre chronické psychotické poruchy, ako aj sexuologická ambulancia). Ambulantný úsek okrem príjmovej a konziliárnej činnosti v rámci UNB Nemocnica Staré Mesto poskytuje dispenzárnu starostlivosť u vybraných diagnostických skupín pacientov. 

Cenník:

 

Fotogaléria: