Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : Mgr. Denisa Derevjaniková PhD.

Mgr. Denisa Derevjaniková PhD.

Mgr. Derevjaniková Denisa PhD., psychológ, Staré Mesto | NávštevaLekára

Psychológ

Sestra:

 

Adresa:

Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislavský kraj

PRIJÍMAME NOVÝCH PACIENTOV

Informácie o ambulancii:

N Noví pacienti Objednávanie

Komunikácia v jazykoch:

Ako sa k nám dostanete:

 

O lekárovi / ambulancii:

Volám sa Denisa Derevjaniková a som doktorkou psychológie a kandidátkou v psychoterapeutickom výcviku v Slovenskej Spoločnosti pre Psychoanalytickú psychoterapiu (SSPAP). V svojej psychoanalyticky orientovanej praxi poskytujem individuálne terapie pre dospelých a dospievajúcich klientov.

 

Pracujem so širšou škálou ľudských problémov, medzi ktoré možno zaradiť:

- subjektívne vnímaná nespokojnosť s vlastnou životnou situáciou,

- potreba zmeny,

- strata orientácie v sebe samom a sebaspochybňovanie,

- podpora pri úzkostných a depresívnych stavoch,

- prepracovanie traumatických zážitkov (a podpora postraumatického rastu),

- ťažkosti pri zvládaní stresu, 

- poruchy vzťahovej väzby,

- pocity osamelosti, 

- psychosomatické ochorenia,

- životné krízy, 

- problémy v partnerských vzťahoch a iné. 

 

Individuálne terapie napomáhajú k vyriešeniu rôznych vnútorných (často skrytých, menej uvedomovaných) prekážok. Ich identifikácia a následné riešenie má za cieľ napomáhať k zmobilizovaniu liečivých síl, ktoré sa v človeku prirodzene nachádzajú. Na to, aby bola terapia účinná (aby sa dalo pracovať na riešení rôznych vnútorných konfliktov), je potrebná určitá frekvencia stretávania - minimálne 1x/týždeň.

Ak má klient záujem o sebaskúsenosť v intenzívnej terapii, preferuje sa frekvencia stretávania aspoň 2x/týždeň.

 

Cenník:

50EUR/individuálne sedenie

 

Po zajednaní termínu Vám príde upresňujúca SMS ohľadom dostupnosti ku mne. 

 

 

Poznámka: Môj terapeutický spôsob práce je formovaný najmä mojou sebaskúsenosťou v psychoanalýze a psychanalytickými teóriami z viacerých psychoanalytických škôl. V svojej súkromnej praxi pracujem pod odbornou supervíziou.

Ponúkané služby:

 

Cenník:

 

Fotogaléria: