Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : Mudr. Martin Tesák

Mudr. Martin Tesák

Mudr. Martin Tesák, Všeobecný lekár pre dospelých | Kontakt, ordinačné hodiny, profil lekára

Všeobecný lekár pre dospelých

Sestra:

Mgr. Tyčiaková Janka

Adresa:

Pohronská Polhora
Banskobystrický kraj

Informácie o ambulancii:

N Noví pacienti

Komunikácia v jazykoch:

Ako sa k nám dostanete:

 

O lekárovi / ambulancii:

 

Ponúkané služby:

Zoznam a cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenie v zmysle platných     predpisov platný od 1.júna 2015.

PREHLIADKY

1.Vstupné preventívne prehliadky pre potreby zamestnávateľa              17 EUR

2.Prehliadka pracovníkov vykonávajúcich epidomiologicko závažnu činnosť+ vydanie potravinového preukazu.                                                                       9 EUR.

LEKÁRSKY POSUDOK

1. Lek.vyšetrenie pre povolenie a nosenie strelnej zbrane                     17 EUR.

2. Lek. vyšetrenie za účelom získania a predĺženia vodičského preukazu a spôsobilosti viesť motorové vozidlo 17 EUR.

3. Lekárske vyšetrenie cudzinca, mimo EÚ                                           17 EUR.

4. Lek. vyšetrenie a vystavenie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti (všeobecne).

                                                                                                            9 EUR.

VÝPIS ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Výpis pre orgány činné v občianskom, správnom, trestnom konaní.  10 EUR.

2. Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre komerčné poisťovne, hlasenie o úraze pre komerčné poisťovne.                                                                          10 EUR.

3. Iný výpis zo zdravotnej dokumentácie pre právnicku alebo fyzicku osobu , na ktorej vyžiadanie sa výpis poskytuje/paragraf/25, zákona 576/2004 Zb.       10 EUR.

POTVRDENIE

1. Prihlaška na stredné a vysoké školy.                                                3 EUR.

2. Potvrdenie o zdravotnom stave na celý deň                                     2 EUR.

3. Vystavenie PN a nemocenských dávok pre evidovanćh na NÚP         1 EUR.

INÉ VÝKONY

1. Podanie očkovacej látky nehradenej zo zdravotneho poistenie.         2 EUR.

2. Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie na vlastnú žiadosť.                5 EUR.

Cenník:

 

Fotogaléria: