Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov

Ortopedické pomôcky na mieru

NEOPROT spol. s r. o. sa zameriava na individuálne zhotovovanie, úpravy a opravy ortopedickoprotetických pomôcok s využitím najnovších postupov a moderných technológií. Je priekopníkom v oblasti digitálneho odoberania mier, ktoré na jednej strane eliminuje zaťažujúce procedúry pre pacientov a na druhej strane zvyšuje presnosť merných podkladov. Nové CAD/CAM technológie sme zaradili aj do procesu modelovania pomôcok a ich výroby. Vďaka tomu Vám môžeme dodať veľmi kvalitné ortopedické pomôcky na mieru, a to v oveľa kratšom čase v porovnaní s tradičnými výrobnými postupmi.

Zhotovujeme všetky typy ortopedickoprotetických pomôcok: protézy, ortézy, bandážne pomôcky, ortopedickú obuv, vložky. Úspešne sme aplikovali prvú slovenskú protézu s inteligentným bedrovým kĺbom - Helix 3D a vo všeobecnosti si dlhodobo udržiavame prvenstvo v aplikovaní a počte zhotovených inteligentných protéz (C-Leg, HYBRID, iLIMB) a ortéz  (E-mag). Najnovšie trendy v oblasti bandážnych ortopedickoprotetických pomôcok reprezentuje naša ponuka individuálneho zhotovenia dynamických lykrových ortéz.

Pozrite si video s malou ukážkou našej práce!

 
 

Viac o individuálne zhotovovaných ortopedických pomôckach na pracoviskách spoločnosti NEOPROT nájdete na www.neoprot.sk

Neoprot spol. s r.o.

Záhradnícka 42
821 08 Bratislava
 
tel: 02/5011 6310
mob: 0915 739 747
www.neoprot.sk