Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta

Adresa:

Nám. L. Svobodu 1
Banská Bystrica
Banskobystrický kraj

Tel:

048/ 441 11 11

Fax:

 

Web:

www.fnspfdr.sk

Zoznam lekárov:

Akupunktúra: MUDr. Zora Germanová
Alergológ - imunológ: MUDr. Luděk Hochmuth
Anestéziológia a resuscitácia: MUDr. Mária Arpášová pplk. MUDr. Katarína Belicová MUDr. Natália Bíliková MUDr. Anna Božoňová MUDr. Jarmila Bullová MUDr. Daniela Búryová MUDr. Renata Červenková MUDr. Ľubica Fillová MUDr. Martina Flašková MUDr. Peter Gašpar MUDr. Tatiana Geistová MUDr. Katarína Horná MUDr. Monika Hudáková MUDr. Marcela Hudobová MUDr. Ivan Jób MUDr. Peter Kenderessy MUDr. Vladimír Kollárik MUDr. Martina Konkoľová MUDr. Valér Kvartek MUDr. Zuzana Kvasníková MUDr. Jana Mačičáková Doc. MUDr. Igor Martuliak PhD. MUDr. Anna Mašírová MUDr. Martin Okáľ MUDr. Zuzana Pačesová MUDr. Zuzana Plintovičová MUDr. Lýdia Priečinská MUDr. Mária Roháčová MUDr. Marta Samuelčíkova MUDr. Katarína Spišiaková MUDr. Tomáš Sýkora MUDr. Roman Tínes MUDr. Marcel Uhliar MUDr. Eva Uhliarová MUDr. Diana Valčuhová MUDr. Jozef Valky MUDr. Zdenko Valuh MUDr. Adriana Voleková MUDr. Vladimír Vrban MUDr. Janka Vrťová
Diabetológ - diabetológia: MUDr. Jarmila Okapcová PhD.
Endokrinológ: MUDr. Svetlana Bieliková MUDr. Iveta Wildová
Gastroenterológ - gastroenterológia: MUDr. Jozef Baláž MUDr. Jozef Květenský MUDr. Ľubomír Skladaný PhD. MUDr. Iveta Valachová
Geriater - geriatria: MUDr. Peter Bačík MUDr. Katarína Bačíková MUDr. Jana Badinková MUDr. Silvia Goliašová MUDr. Diana Pataráková MUDr. Zuzana Poliaková MUDr. Eva Vnenčáková MUDr. Zuzana Wirtschafterová
Gynekológ - gynekológia: MUDr. Lenka Ďurišová MUDr. Anna Hilárová MUDr. Peter Hunák MUDr. Andrej Jenčo MUDr. Miroslav Kamenský MUDr. Milan Karovič MUDr. Ján Macejka MUDr. Peter Molitoris MUDr. Richard Schwarz MUDr. Radomír Trška
Hematológ a Transfuziológ: MUDr. Jana Baňáková MUDr. Erika Čellárová MUDr. Jana Kotrčová MUDr. Imrich Markuljak MUDr. Mirko Peprný
Chirurg - chirurgia: MUDr. Imrich Beer MUDr. Eugen Bielik MUDr. Michal Bucek MUDr. Zdeno Čunderlík MUDr. Erik Flaška MUDr. Radomír Gajdoš MUDr. František Hampl MUDr. Vladimír Hermann MUDr. Martin Holas MUDr. Juliána Holasová MUDr. Stefan Arin Ianecsko MUDr. Július Janek MUDr. Roman Koreň Prof. MUDr. Peter Kothaj CSc. MUDr. Libor Kováč MUDr. Dušan Krajči MUDr. Marek Lafférs MUDr. Maroš Lukáč MUDr. Vladimír Majerík Doc. MUDr. Ľubomír Marko PhD. MUDr. Peter Meluš MUDr. Ján Mlynárik MUDr. Peter Molnár MUDr. Stanislav Mráz MUDr. Ján Novotný MUDr. Filip Pekar MUDr. Ján Pobeška MUDr. Zdenko Rusko MUDr. Ján Seleštiansky MUDr. Igor Slobodník MUDr. Ladislav Šinkovič PhD. MUDr. Karol Štaudinger MUDr. Róbert Urda MUDr. Peter Vladovič MUDr. Erik Wagner MUDr. Peter Winter
Infektológia, cestovná medicína, očkovanie: MUDr. Darina Budajová MUDr. Miroslav Ďurica MUDr. Milan Gablas MUDr. Eva Rybárová MUDr. Marián Trnovec MUDr. Mária Vachalíková
Interná ambulancia, internista: MUDr. Svetlana Adamcová - Selčanová MUDr. Silvia Babothyová MUDr. Katarína Balážová MUDr. Eva Balková MUDr. Linda Buková MUDr. Marianna Bystrianska MUDr. Marcel Čellár MUDr. Pavol Dlhopolček PhD. MUDr. Ľubomíra Hamplová MUDr. Dušan Kapusta MUDr. Soňa Klemanová MUDr. Milan Kmeť CSc. MUDr. Silvia Legiňová MUDr. Miroslava Lörincová MUDr. Mária Machová MUDr. Mária Pavlíková MUDr. Patrícia Sokáčová MUDr. Viera Štulajterová MUDr. Anna Švidraňová MUDr. Vladislav Volek MUDr. Jana Záhumenská
Kardiológ - kardiológia: MUDr. Peter Kurray MUDr. Juraj Oravec MUDr. Ivana Striežová MUDr. Ján Škamla
Klinická farmakológia: MUDr. Kvetoslava Hrozenská
Kožný lekár, dermatovenerológ, dermatológ: MUDr. Štefan Ivan MUDr. Ján Ševc MUDr. Petra Šimeková MUDr. Jela Tomková MUDr. Slavomír Urbanček
neurčená špecializácia: MUDr. Barbora Bláhová MUDr. Tatiana Blažeková MUDr. Silvia Bothová MUDr. Jozef Breznický MUDr. Ivana Burianová MUDr. Jana Cvečková MUDr. Magda Černohorská MUDr. Eva Daxnerová MUDr. Davorína Dibáková MUDr. Lucia Falťanová MUDr. Tomáš Galanda MUDr. Irena Gurková MUDr. Emília Hanková MUDr. Miroslav Haško MUDr. Tomáš Hriň MUDr. Martina Hrmová MUDr. Matej Hrnčár MUDr. Terézia Hrubá MUDr. Boris Hudec MUDr. Erika Chovancová MUDr. Eva Ivanová MUDr. Peter Jankovič MUDr. Slavomíra Janžová MUDr. Ľubica Jurigová MUDr. Silvia Kanyicsková MUDr. Silvia Kásová MUDr. Zuzana Kmeťová MUDr. Lukáš Kokorák MUDr. Zuzana Kondačová MUDr. Peter Koppal MUDr. Kamila Koppalová MUDr. Ondrej Kováč MUDr. Daniela Kubincová MUDr. Silvia Laurincová MUDr. Katarína Lejová MUDr. Mária Mesárošová MUDr. Michal Mišianik MUDr. Peter Olšiak MUDr. Peter Palúch MUDr. Zuzana Peťková MUDr. Zuzana Podmanická MUDr. Jaroslav Podmanický MUDr. Lenka Polakovičová MUDr. Lenka Rosová MUDr. Branislav Sepeši MUDr. Pavel Schvarcz MUDr. Jozef Sivák MUDr. Anna Slosjárová MUDr. Marek Sopko MUDr. Lukáš Sýkora MUDr. Alexandra Ščepková MUDr. Martin Škamla MUDr. Ondrej Šoltýs MUDr. Juraj Šváč MUDr. Kristína Švédová MUDr. Denis Vavro MUDr. Lucia Venglarčíková MUDr. Milan Veselovský MUDr. Katarína Villemová MUDr. Ján Vrábeľ MUDr. Martin Žáčik MUDr. Vojtech Žilka
Neurochirurg: MUDr. Roman Kalina MUDr. Ján Šulaj PhD.
Neurológ - neurológia: MUDr. Martina Badinská Necpálová Prof. MUDr. Miroslav Galanda CSc. MUDr. Barbora Garajová MUDr. Viera Holecová MUDr. Dušan Kanát MUDr. Danica Kanianska MUDr. Jana Katreniaková MUDr. Ladislav Kňazovický MUDr. Ján Kothaj MUDr. Jana Kračúnová MUDr. Mária Malecová MUDr. Martina Martiníková MUDr. Marketa Mattyašovská MUDr. František Patráš MUDr. Miloš Paulík MUDr. Martina Rusiňáková MUDr. Zuzana Stankovičová MUDr. Janka Tapajčíková MUDr. Patrícia Tršková
Očný lekár - oftalmológia: MUDr. Marcel Bartoš MUDr. Hana Bartošová MUDr. Peter Demský MUDr. Zlatica Dúbravská MUDr. Katarína Gablasová MUDr. Jana Gáfriková MUDr. Zuzana Hajková MUDr. Anna Hazuchová MUDr. Milan Izák MUDr. Ladislav Jančo MUDr. Viola Lešková MUDr. Milan Martiník MUDr. Mária Molnárová MUDr. Katarína Možuchová MUDr. Jozef Oslanec MUDr. Mária Praženicová MUDr. Lucia Vaníková
Onkológ - onkológia: MUDr. Katarína Gordanová MUDr. Soňa Johnová MUDr. Radomír Kadleček MUDr. Vladimír Malec PhD. MUDr. Andrea Martinková MUDr. Dagmar Mazalová MUDr. Etela Mišurová MUDr. Martina Pohrancová MUDr. Eva Pritzová MUDr. Gabriela Rakická MUDr. Silvia Šulajová
ORL - ušné, nosné, krčné: MUDr. Patrícia Kmeťová MUDr. Jozef Kočajda MUDr. Marián Kováč MUDr. Andrea Kuklová MUDr. Barbora Kukučková MUDr. Margaréta Lásková MUDr. Zuzana Mesárošová MUDr. Zuzana Paulíková
Ortopéd - ortopédia: MUDr. Marián Dieneš MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Andrej Hudec MUDr. Andrej Hudec MUDr. Ján Kapusta MUDr. Stela Kenderová MUDr. Vladimír Kubinec MUDr. Pavel Legiň MUDr. Ivan Libič MUDr. Ján Šima MUDr. Michal Valent
Plastická chirurgia: MUDr. Pavel Biensky MUDr. Jozef Moška MUDr. Jozef Ulianko MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková
Pľúcna ambulancia: MUDr. Eva Bérešová MUDr. Daniela Kemková MUDr. Juraj Mazal MUDr. Júlia Štipková MUDr. Michal Urda MUDr. Soňa Vicová
Psychiater - psychiatria: MUDr. Daniel Ďaďan MUDr. Lenka Jenčová MUDr. Zuzana Kašparová MUDr. Mikuláš Kuzmiak MUDr. Danica Luková MUDr. Ludvík Nábělek MUDr. Ingrid Ťureková
Rehabilitácia, Fyzioterapia: MUDr. Roman Bednár MUDr. Mária Kemková MUDr. Gabriela Majeríková
Reumatológ: MUDr. Michaela Kanianska MUDr. Zlata Kmečová PhD. MUDr. Emília Miklošková MUDr. Dušana Moravčíková
Sexuológ - sexuológia: MUDr. Ján Vongrej
Stomatológia - zubná ambulancia, zubár: MUDr. Antónia Balková
Ultrazvuk, Sonografia, RTG: MUDr. Beáta Čížová MUDr. Daniela Chovancová MUDr. Richard Mihálik MUDr. Ingrid Móciková Ph.D MUDr. Stanislav Okapec MUDr. Alexandra Petrovičová MUDr. Dagmar Styková MUDr. Jana Šulajová
Urológ - urológia: MUDr. Jozef Babeľa MUDr. Vladimír Baláž MUDr. Elena Dobríková MUDr. Roman Farra MUDr. Juraj Gémeš MUDr. Viliam Kubas MUDr. Dariusz Schlegel MUDr. Milan Švec MUDr. Juraj Tagaj MUDr. Peter Valent
Všeobecný lekár pre deti a dorast - Pediater: MUDr. Milan Bojo MPH MUDr. Eva Bubanská PhD. MUDr. Denisa Heinrichová MUDr. Dagmar Kadlečková MUDr. Eva Martuliaková MUDr. Peter Mesár MUDr. Jana Nikolinyová MUDr. Terézia Stančoková MUDr. Juraj Zbojan PhD.
Všeobecný lekár pre dospelých: MUDr. Karol Dókuš

Informácie o zariadení:

Bezbariérový prístup

Doprava:

 

O nás:

 

Fotogaléria: