Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : Nemocnica Ružinov - UNB

Nemocnica Ružinov - UNB

Adresa:

Ružinovská 6
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislavský kraj

Tel:

02/ 482 34 111

Fax:

02/ 433 36 433

Zoznam lekárov:

Alergológ - imunológ: MUDr. Katarína Hrubišková MUDr. Stanislav Janota , PhD.
Anestéziológia a resuscitácia: MUDr. Drahoslava Bezáková MUDr. Helena Brousilová MUDr. Lenka Čagová MUDr. Anna Dobišová MUDr. Zora Flassiková MUDr. Andrea Gebhardtová MUDr. Natália Haidecker MUDr. Slávka Hanuljaková MUDr. Ivana Hlôšková MUDr. Július Hodosy MUDr. Zuzana Homoľová MUDr. Katarína Chomová MUDr. Hana Chrvalová MUDr. Karol Kálig CSc. MUDr. Daša Kanderová MUDr. Silvia Kanóczová MUDr. Daniela Klinová MUDr. Juraj Koutun , CSc. MUDr. Kamil Kvalténi MUDr. Kvetoslava Kvalténiová MUDr. Stanislava Mandelíková MUDr. Andrea Martonová PhD. MUDr. Petra Mendlová MUDr. Iveta Mončeková MUDr. Peter Odnoga MUDr. Miroslav Ondrkal MUDr. Helena Ondrušová MUDr. Lucia Polakovičová MUDr. Lucia Šefčovičová MUDr. Silvia Švataráková MUDr. Eva Töröková MUDr. Hana Turečková MUDr. Lucia Ulrichová KAIM ambulancia UNB Ružinov
Objednajte sa on-line
MUDr. Timea Valová MUDr. Jana Vanková MUDr. Zdenko Vlcek MUDr. Zdeno Vlček MUDr. Aktham Yaghi MUDr. Veronika Žilinčárová
CT - Počítačová tomografia: CT Bratislava
Diabetológ - diabetológia: MUDr. Miriam Avramovová MUDr. Peter Jackuliak MUDr. Darina Návratová MUDr. Ružena Vojtková
Endokrinológ: MUDr. Jana Kollerová prof. MUDr. Juraj Payer , CSc. MUDr. Zuzana Teliarová
Gastroenterológ - gastroenterológia: MUDr. Martin Huorka , Csc. MUDr. Vladimír Klinovský MUDr. Tomáš Koller , PhD. MUDr. Ema Kresanová MUDr. Jana Ošvaldová MUDr. Jozef Tóth MUDr. Zuzana Zelinková , PhD.
Gynekológ - gynekológia: MUDr. Sfwan Abo Romih MUDr. Silvia Božíková MUDr. Ľubomír Divéky , CSc. MUDr. Marek Dráb , PhD. MUDr. Vladimír Ďuračka MUDr. Michaela Fellnerová PhD. MUDr. Vladimír Ferianec , PhD. Doc. MUDr. Juraj Filický CSc. MUDr. Martin Foltín , PhD. MUDr. Zuzana Fullopová MUDr. Zuzana Fülöppová MUDr. Andrea Galčíková MUDr. Daniela Harbuláková Doc. MUDr. Ivan Hollý , CSc. Prof. MUDr. Karol Holomáň , CSc. MUDr. Vladimír Hrubiško MUDr. Zuzana Kleinová Doc. MUDr. Marián Križko , CSc. MUDr. Marián Križko , PhD. MUDr. Lenka Linhartová , PhD. MUDr. Lucia Mudrončíková MUDr. Marián Oros MUDr. Petra Oťapková - Vlčková , PhD. MUDr. Milan Papcun MUDr. Peter Papcun MUDr. Ľuboslava Petrová MUDr. Anna Plichtová MUDr. Mikuláš Redecha MUDr. Peter Sečanský MUDr. Zuzana Sedliaková MUDr. Maroš Suchánek PhD. Doc. MUDr. Martin Šimko , PhD. MUDr. Jozef Španka Prof. MUDr. Pavel Šuška , PhD. MUDr. Renáta Tomková
Hematológ a Transfuziológ: MUDr. Daniela Babincová MUDr. Eva Čavarová MUDr. Eva Hargašová MUDr. Jana Juranová MUDr. Klára Sviteková
Chirurg - chirurgia: MUDr. Jozef Bandžák Doc. MUDr. Roman Benej , CSc. MUDr. Vladimír Hájovský prof. MUDr. Svetozár Haruštiak , CSc. Mgr. Edita Jamerneggová MUDr. Miroslav Janík , PhD. MUDr. Marián Korec MUDr. Ladislav Košťál MUDr. Tibor Krajč , PhD. MUDr. Juraj Kutarňa PhD. MUDr. Vladimír Lacko MUDr. Ľubor Lehotský MUDr. Ernest Marton MUDr. Ján Mihálik MUDr. Marián Nikš MUDr. Karen Oganesjan MUDr. Eva Ondriašová MUDr. Vladimír Ostrihoň MUDr. Valerián Potičný MPH MUDr. Yahya Rashidi MUDr. Michal Šalapa Doc. MUDr. Martina Škanderová CSc. MUDr. Rudolf Škubla MUDr. Renáta Vandriaková , MPH MUDr. Ján Zelenák , PhD.
Interná ambulancia, internista: MUDr. Martin Banič MUDr. Tatiana Bézayová , CSc. MUDr. Zora Brezová MUDr. Andrea Cintulová MUDr. Peter Čemba MUDr. Ida Gregorová Doc. MUDr. Tibor Hlavatý , PhD. MUDr. Dana Holováčová MUDr. Zuzana Homerová MUDr. Magdaléna Horáková MUDr. Victor Ibara MUDr. Vladimír Križan MUDr. Peter Kružliak MUDr. Martin Kužma MUDr. Eva Lazarová MUDr. Igor Ondruš MUDr. Anna Poizlová MUDr. Ľubomír Polaščín MUDr. Denisa Prokopičová MUDr. Branislav Remiš MUDr. Tibor Sedlák MUDr. Monika Sojková MUDr. Igor Šturdík MUDr. Eva Tedlová PhD. MUDr. Vladimír Valko MUDr. Dorota Zlochová
Kardiológ - kardiológia: MUDr. Anton Dlesk Doc. MUDr. Gabriel Kamenský , CSc. Dana Kinčešová MUDr. Tomáš Petrovič , PhD. MUDr. Margita Pirošová MUDr. Nadežda Plevová MUDr. Martin Štefánik MUDr. Ján Števlík
Klinická farmakológia: MUDr. Katarína Jurečková MUDr. Anna Krechňáková MUDr. Katarína Sedláková
Kožný lekár, dermatovenerológ, dermatológ: MUDr. Mária Žilínková
Logopéd, Logopédia: Mgr. Zuzana Oravkinová Mgr. Ingrid Wiedermanová
neurčená špecializácia: MUDr. Monika Adamcová MUDr. Katarína Bačinská MUDr. Štefan Balogh MUDr. Vieroslava Bartošová MUDr. Radka Cahajlová MUDr. Andrea Číková MUDr. Lýdia Ďorďayová MUDr. Mária Dovinová MUDr. Peter Ďurica MUDr. Zdenka Dvorščáková MUDr. Lucia Fedorčíková MUDr. Helena Fuchsová MUDr. Alexandra Gabauerová MUDr. Martin Gábor MUDr. Zuzana Gabrielová MUDr. Mária Gašparová MUDr. Jozef Gavaľa MUDr. Katarína Guldanová MUDr. Marianna Hajská MUDr. Zuzana Hanačíková MUDr. Tatiana Hvizdová MUDr. Veronika Chvostíková MUDr. Peter Juhos MUDr. Gabriela Kaliňáková MUDr. Andrea Kamasová MUDr. Karin Kanászová MUDr. Zora Kátlovská MUDr. Stanislava Kederová MUDr. Jana Kindlová MUDr. Jana Košická MUDr. Norbert Krajcsovics MUDr. Hedviga Králová MUDr. Lucia Kročková MUDr. Martina Krumpová MUDr. Denisa Kuliková MUDr. Václav Kurej MUDr. Katarína Kvassayová MUDr. Eva Lalciková MUDr. Zuzana Látečková MUDr. Ivana Lužbeťáková MUDr. Gabriela Maheľová MUDr. Pavol Macho MUDr. Marianna Machyniaková MUDr. Alena Malá MUDr. Júlia Malíková MUDr. Dana Martinková MUDr. Ivana Mazalová MUDr. Ilias Mexis MUDr. Martin Michalov MUDr. Natália Michlíková MUDr. Veronika Moreczová MUDr. Valéria Navrátilová MUDr. Evelína Ochin MUDr. Alexandra Opálená MUDr. Naďa Opálená MUDr. Patrícia Páleníková MUDr. Dana Pavlovičová MUDr. Marek Petrovič MUDr. Monika Poláčková MUDr. Zuzana Porubanová MUDr. Soňa Prokeinová MUDr. Veronika Rambalová MUDr. Lenka Reismüllerová MUDr. Ondrej Stanek MUDr. Lenka Sterančáková MUDr. Katarína Svičeková MUDr. Ivana Svobodová MUDr. Kristína Škrteľová MUDr. Táňa Šorálová MUDr. Ján Štvrtina MUDr. Jakub Šulgan MUDr. Zuzana Šviheľová Lišková MUDr. Zuzana Takácsová MUDr. Ivana Tóthová MUDr. Tomáš Uhrin MUDr. Jaroslav Ulický MUDr. Lenka Záborská MUDr. Peter Záhorec MUDr. Hana Zemánková
Neurológ - neurológia: Doc. MUDr. Ján Benetin , CSc., PhD. MUDr. Magdaléna Dornetzhuberová MUDr. Renáta Durdíková MUDr. Ivan Gogolák , PhD. MUDr. Viera Hančinová MUDr. Anette Kováčiková MUDr. Katarína Kračunová , PhD. MUDr. Ľubomír Lipovský , CSc. Prof. MUDr. Ľubomír Lisý , DrSc. MUDr. Ivan Martinka MUDr. Nizar Najar MUDr. Veronika Otrubová MUDr. Patrícia Porubská MUDr. Katarína Sitárová MUDr. Miriam Sosková Doc. MUDr. Peter Špalek , PhD. MUDr. Ivana Urminská MUDr. Martin Žitňanský
Očný lekár - oftalmológia: MUDr. Dana Brósková Doc. MUDr. Alena Furdová , PhD. MPH MUDr. Jaroslav Hasa , PhD. MUDr. Katarína Hlaváčková , PhD. MUDr. Dana Kožiaková MUDr. Patrícia Krajčová , PhD. Doc. MUDr. Vladimír Krásnik , PhD. MUDr. Ivana Krčová MUDr. Pavol Kusenda MUDr. Andreas Laskaris MUDr. Ivanka Lilová MUDr. Dana Martincová Prof. MUDr. Zoltán Oláh , DrSc. MUDr. Konštantín Peško , PhD. MUDr. Jana Sitárová MUDr. Marta Stanislavová Prof. MUDr. Peter Strmeň , CSc. MUDr. Zuzana Svetlošáková MUDr. Jana Štefaničková , PhD. MUDr. Veselina Turanská MUDr. Katarína Vavrová MUDr. Ján Zváč
Onkológ - onkológia: MUDr. Janka Cibulová MUDr. Mária Černá , CSc. MUDr. Lucia Denková MUDr. Peter Kasan MUDr. Marián Marták MUDr. Zuzana Tomleinová MUDr. Milada Veselá
ORL - ušné, nosné, krčné: MUDr. Radovan Barák Prof. MUDr. Juraj Klačanský PhD. MUDr. E. Krátka Doc. MUDr. Milan Krošlák , CSc. MUDr. Štefan Pojedinec
Ortopéd - ortopédia: MUDr. Miroslav Bdžoch MUDr. Miroslav Demitrovič , PhD. MUDr. Juraj Horváth MUDr. Peter Hreusík MUDr. Štefan Chlebovič MUDr. Igor Jančík PhD. MUDr. Richard Jány MUDr. Martin Konečný MUDr. Cyprián Kopáč MUDr. Miroslav Lisý , PhD. MUDr. Peter Maresch , CSc. MUDr. Štefan Murárik MUDr. Ján Paukovic , CSc. Doc. MUDr. Ľuboš Rehák , CSc. MUDr. Igor Schneider MUDr. Andrey Švec MUDr. Peter Tisovský MUDr. Peter Vilček
Pediatria: MUDr. Jarmila Jurinová
Plastická chirurgia: MUDr. Salim I Kh Al-Rashed MUDr. Martin Boháč MUDr. Peter Bukovčan PhD. Doc. MUDr. Jozef Fedeleš , CSc. MUDr. Imrich Gräffinger MUDr. Július Hájek MUDr. Ivan Hulín MUDr. Dominika Kevická Doc. MUDr. Ján Koller , PhD. MUDr. Štefan Krivosudský MUDr. Miloš Križko MUDr. Roman Kvalténi MUDr. Miroslava Lopatková MUDr. Vlastibor Minarovjech MUDr. Miroslav Orság MUDr. Drahomír Palenčár , PhD. MUDr. Juraj Paliatka MUDr. Marek Šipka MUDr. Rastislav Trška , PhD. Doc. MUDr. Štefan Zboja , CSc. MUDr. Peter Žiak
Pľúcna ambulancia: MUDr. Viera Abazovičová MUDr. Juraj Demian , PhD. MUDr. Zuzana Dienešová MUDr. Marta Hájková MUDr. Edita Horňáková PhD. MUDr. Zsolt Kása MUDr. Zuzana Klimentová MUDr. Jana Kochanová MUDr. Elena Korbeľová Prof. MUDr. Peter Krištúfek , CSc. MUDr. Hana Magulová Doc. MUDr. Ivan Majer , CSc. MUDr. Peter Michalka PhD. MUDr. Helena Novosadová MUDr. Jozef Ružička , CSc. MUDr. Andrea Šenková Doc. MUDr. Štefan Urban , CSc.
Psychiater - psychiatria: MUDr. Dušan Alakša MUDr. Dagmar Dziaková MUDr. Martin Filo Doc. MUDr. Ľubica Forgáčová PhD. MUDr. Andrea Heretiková Marsalová MUDr. Mariana Koníková MUDr. Bronislava Kušnieriková MUDr. Peter Ohrablo MUDr. Zuzana Olosová MUDr. Zuzana Pálešová MUDr. Vojtech Pálházy MUDr. Jozef Radzo Doc. MUDr. Alojz Rakús , CSc. MUDr. Lívia Vavrušová MUDr. Michaela Weidlichová PhD. MUDr. Juraj Žubor
Psychológ: PhDr. Karina Pribišová
Rehabilitácia, Fyzioterapia: MUDr. Jarmila Petrovičová , CSc. MUDr. Katarína Pracharová MUDr. Helena Šingliarová MUDr. Monika Valová
Reumatológ: MUDr. Kristína Brázdilová MUDr. Daniel Čierny , PhD. Doc. MUDr. Zdenko Killinger , PhD.
Stomatochirurg - dentoalveolárna chirurgia: MUDr. Ladislav Czakó , PhD. MDDr. Branislav Gális MUDr. Peter Grosch Doc. MUDr. Dušan Hirjak , PhD. MDDr. Jaroslav Janec MUDr. Miloš Jurík MUDr. Stanislav Korman MDDr. Katarína Rieglová MUDr. Daniela Tittelová MDDr. Ľuboš Vanko Doc. MUDr. Juraj Zajko , CSc. MUDr. Štefan Zmeko
Stomatológia - zubná ambulancia, zubár: MUDr. Michaela Ondovčíková MUDr. Simona Papcunová MUDr. Katarína Rieglová MUDr. Ľuboš Vanko
Ultrazvuk, Sonografia, RTG: MUDr. Imrich Borský MUDr. Ladislav Fajtl MUDr. Beata Ftáčniková MUDr. Ján Grunt MUDr. Irena Haluzová MUDr. Dagmar Holubová MUDr. Eduard Jankovich MUDr. Andrej Klepanec MUDr. Eva Letenayová MUDr. Daniel Peterský MUDr. Dagmar Sádovská MUDr. Miroslav Satko MUDr. Lucia Vidová
Urológ - urológia: MUDr. Igor Bartl MUDr. Michael Caňo MUDr. Milan Maľa MUDr. Mária Mihaliková MUDr. Vladimír Mišanko MUDr. Andrej Para MUDr. Róbert Šetina
Všeobecný lekár pre deti a dorast - Pediater: MUDr. Eva Bieliková MUDr. Zuzana Bieliková MUDr. Sandra Bogdányová MUDr. Eva Dzurillová MUDr. Dagmar Fekiačová MUDr. Nika Gašparovičová MUDr. Jana Horínková MUDr. Alena Rückerová MUDr. Renáta Sečkárová

Informácie o zariadení:

Bezbariérový prístup
PParkovanie

Doprava:

 • Električky: 8, 9 - zastávka Pri jazere
 • Autobusy: 50, 75 - zastávka Pri jazere
 • Parkovanie možné pred budovou zadarmo

O nás:

Kliniky, oddelenia a ambulancie

 • V. interná klinika
 • Neurologická klinika
 • Psychiatrická klinika (Psychiatrické oddelenie, Gerontopsychiatrické oddelenie, Denný psychiatrický stacionár)
 • IV. chirurgická klinika
 • I. ortopedicko-traumatologická klinika
 • II. otorynolaryngologická klinika LFUK a UNB
 • Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie
 • II. gynekologicko-pôrodnícka klinika (Novorodenecké oddelenie)
 • Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (Oddelenie intenzívnej medicíny I, Oddelenie intenzívnej medicíny II, Oddelenie anestéziológie)
 • Klinika plastickej chirurgie
 • Oddelenie chirurgie ruky
 • Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
 • Klinika pneumológie a ftizeológie I. (Oddelenie pneumologické, Oddelenie ftizeologické, Oddelenei klinickej onkológie)
 • Klinika pneumológie a ftizeológie II.
 • Klinika detskej pneumológie a ftizeológie
 • Klinika hrudníkovej chirurgie a SZU a UNB
 • Urologické oddelenie
 • Oddelenie dlhodobo chorých
 • Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
 • Oddelenie klinickej hematológie
 • Oddelenie klinickej farmakológie
 • Rádiologické oddelenie
 • Klinika oftalmológie LFUK a UNB
 • Kožná klinika SZU a UNB
 • Centrálne prijímacie oddelenie
 • Komplex operačných sál
 • Oddelenie centrálnej sterilizácie
 • Klinika funkčnej diagnostiky
 • Nemocničná poliklinika
 • Nemocničná lekáreň

Fotogaléria: