Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : Detská fakultná nemocnica s poliklinikou

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou

Adresa:

Limbová 1
Bratislava 3 - Kramáre
Bratislavský kraj

Tel:

 

Fax:

 

Web:

 

Zoznam lekárov:

Alergológ - imunológ: MUDr. Dagmar Cingelová , PhD. Doc. MUDr. Peter Čižnár , CSc. MUDr. Zuzana Kuková MUDr. Martina Šaušová MUDr. Jana Šemberová
Ambulancia klinickej výživy: MUDr. Katarína Babinská
Anestéziológia a resuscitácia: MUDr. Oľga Bandžáková MUDr. Milan Beier PhD. MUDr. Zuzana Berkyová MUDr. Marcel Brenner MUDr. Darina Buzássyová MUDr. Zuzana Dvorská MUDr. Martina Élešová MUDr. Martin Fula MUDr. Marian Hargaš MUDr. Zuzana Hrubšová MUDr. Jozef Köppl MUDr. Miroslava Kurilová MUDr. Patrícia Kurucová MUDr. Martina Kvantová MUDr. Katarína Lauková MUDr. Eva Leginusová MUDr. Mária Maximová MUDr. Štefan Mojžiš MUDr. Matej Navrátil MUDr. Barbora Nedomová MUDr. Eva Ogibovičová MUDr. Terézia Paštéková PhD. MUDr. Miriam Pecníková MUDr. Ľubica Pevalová MUDr. Branislav Podhoranský MUDr. Ján Sýkora Prof. MUDr. Tibor Šagát CSc. MUDr. Martin Víglaský MUDr. Zuzana Vyskočová MUDr. Katarína Zamborská MUDr. Kamila Zemanovská
Diabetológ - diabetológia: MUDr. Ľubomír Barák CSc. MUDr. Ľubica Tichá , PhD.
Endokrinológ: MUDr. Anna Gondová Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová CSc.
Gastroenterológ - gastroenterológia: MUDr. Iveta Čierna , PhD. MUDr. Jarmila Hornová , PhD. MUDr. Jana Kosnáčová MUDr. Dagmar Székyová
Gynekológ - gynekológia: MUDr. Elena Borsíková MUDr. Gabriel Jelenek
Hematológ a Transfuziológ: MUDr. Monika Grešíková MUDr. Elena Hostýnová MUDr. Nora Jajcaiová Zedníčková MUDr. Agata Kadrliaková MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová MUDr. Mária Zavarská
Chirurg - chirurgia: MUDr. Milan Babulic MUDr. Roman Bánsky PhD. MUDr. Jaroslav Bibza MUDr. Vladimír Cingel MUDr. Miroslava Fuňáková MUDr. Ladislav Hajdu MUDr. Vladimír Hirner MUDr. František Horn MUDr. Peter Jacko MUDr. René Jáger MUDr. Mária Jursová MUDr. Mária Kerdíková MUDr. Juraj Kirňák MUDr. Elena Košnárová MUDr. Rastislav Králik MUDr. Erich Murár PhD. MUDr. Matej Nosáľ PhD. MUDr. Ikenna Chima Omeje PhD. MUDr. Rudolf Poruban MUDr. Martin Smrek MUDr. Ľubomír Sýkora MUDr. Michal Šagát PhD. MUDr. Michal Šebo MUDr. Branislav Šutovský MUDr. Ján Trnka CSc. Prof. MUDr. Marian Vidiščák PhD.
Interná ambulancia, internista: MUDr. Lucia Hušťavová PhD. MUDr. Mária Chocholová MUDr. Zuzana Šubová
Kardiológ - kardiológia: MUDr. Martin Čulen MUDr. Robert Dinka MUDr. Andrea Harenčárová MUDr. Michal Holáň MUDr. Pavol Kunovský CSc.,MBA Doc. MUDr. Jozef Mašura CSc. MUDr. Marianna Mináriková MUDr. Peter Olejník , PhD. MUDr. Pavel Valentík
Kožný lekár, dermatovenerológ, dermatológ: MUDr. Katarína Bernadičová MUDr. Dušan Buchvald , PhD. Doc. MUDr. Tibor Danilla , PhD. Doc. MUDr. Vladimír Hegyi , CSc. Lekár Adriaan Anne Hogewoning MUDr. Marianna Holobradá MUDr. Andrea Janková MUDr. Katarína Soršáková MUDr. Alena Točíková , PhD. MUDr. Katarína Trnovská PhD. MUDr. Zuzana Velická CSc. MUDr. Adela Vrtíková
Logopéd, Logopédia: PhDr. Iveta Dresslerová PaedDr. Anastázia Kormanová Mgr. Ivana Putšková
neurčená špecializácia: MUDr. Jaroslava Adamčáková RNDr. MUDr. Marika Bednárová MUDr. Mária Bittalová MUDr. Alžbeta Blahová Vícenová MUDr. Imre Bohuniczky MUDr. Alena Cmorejová MUDr. Dušan Doboš MUDr. Andrej Dolnák MUDr. Dana Dúbravová MUDr. Jaroslava Duchoňová MUDr. Zuzana Fehérvízyová MUDr. Katarína Fratričová MUDr. Soňa Gajniaková MUDr. Jakub Gécz MUDr. Lucia Géczová MUDr. Anežka Hamráčková MUDr. Oto Hanus MUDr. Juraj Harinek MUDr. Eszter Hegyi MUDr. Katarína Hlavatá MUDr. Milan Ilčík MUDr. Petra Izakovičová MUDr. Erika Jančovičová MUDr. Michal Kabát MUDr. Marek Kardoš MUDr. Kristína Klučková MUDr. Dominika Kovárová MUDr. Klaudia Krajčíková MUDr. Magdalina Kraynina MUDr. Michal Kubina MUDr. Eva Leitnerová MUDr. Daniela Lesayová MUDr. Matúš Mačaj MUDr. Oľga Madajová MUDr. Martina Masáková MUDr. Zuzana Matzová MUDr. Ľubica Michalová MUDr. Zdenka Nikolajová MUDr. Jana Ondriašová MUDr. Miroslav Ondriska MUDr. Lucia Pavlendová MUDr. Andrej Piovarči MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera MUDr. Andrea Romančíková MUDr. Anna Rybárová MUDr. Martin Salčík MUDr. Zuzana Selková MUDr. Tatjana Sipekiová MUDr. Denisa Slezáková MUDr. Kamil Száz MUDr. Daniela Šandorová MUDr. Denisa Švecová MUDr. Simona Tárnoková MUDr. Kamila Tóthová MUDr. Ingrid Trtalová MUDr. Jana Valachová MUDr. Linda Véghová MUDr. Lenka Vojtasová MUDr. Eva Vojtikevičová MUDr. Katarína Zajíčková MUDr. Eva Žarnovičanová MUDr. Tatiana Žikavská MUDr. Adam Žilinek
Neurológ - neurológia: MUDr. Mária Brozmanová MUDr. Jarmila Hricáková MUDr. Miriam Kolníková MUDr. Jaroslava Payerová MUDr. Jana Rokytová MUDr. Jana Surgošová Doc. MUDr. Pavol Sýkora PhD. MUDr. Irena Szabová MUDr. Lucia Švecová MUDr. Karin Viestová
Očný lekár - oftalmológia: MUDr. Denisa Brozmanová PhD. MUDr. Marianna Bryndzová MUDr. Beáta Bušányová Prof. MUDr. Anton Gerinec CSc. MUDr. Gabriela Gondová MUDr. Monika Gromová MUDr. Barbora Kostolná PhD. MUDr. Eva Kuchyňárová MUDr. Zuzana Prepiaková MUDr. Ana Sharashidze MUDr. Eva Strmeňová MUDr. Dana Tomčíková PhD. MUDr. Jana Trnovcová
Onkológ - onkológia: MUDr. Kristína Husáková Doc. MUDr. Emília Kaiserová CSc. MUDr. Judita Puškáčová PhD. MUDr. Daniela Sejnová MUDr. Jozef Šuvada
ORL - ušné, nosné, krčné: MUDr. Jana Gamanová MUDr. Petra Hromádková MUDr. Mária Chebenová MUDr. Andrea Jovankovičová MUDr. Adriana Kubicová MUDr. Lenka Murgašová MUDr. Gabriela Pavlovčinová MUDr. Peter Špánik MUDr. Mária Závodná MUDr. Daniel Žitňan
Ortopéd - ortopédia: MUDr. Blažena Brozmanová , CSc. MUDr. Marek Gajdoš MUDr. Eva Hajdúová prof. MUDr. Milan Kokavec PhD. MUDr. Karol Novorolský MUDr. Peter Straňák
Pediatria: MUDr. Stanislava Hederová MUDr. Rudolf Riedel MUDr. Peter Švec
Psychiater - psychiatria: MUDr. Mariana Balážová MUDr. František Böhmer MUDr. Elena Činčurová MUDr. Eva Katrlíková MUDr. Anna Kováčová MUDr. Mária Štefíková MUDr. Ján Šuba MUDr. Kristína Trebulová
Psychológ: PhDr. Kamil Činovský PhD. Mgr. Diana Dočolomanská Mgr. Monika Ginzeriová Mgr. Andrea Hinštová Mgr. Miroslava Šimková PhD. Mgr. Igor Tomášek
Rehabilitácia, Fyzioterapia: MUDr. Katarína Čolláková MUDr. Miroslava Kulašiková MUDr. Kamila Mária Kyndlová
Ultrazvuk, Sonografia, RTG: MUDr. Dušan Haviar MUDr. Jaromír Krbaťa MUDr. Štefan Pavlík MUDr. Zlatica Pavlovičová MUDr. Radovan Vaňatka PhD.
Urológ - urológia: MUDr. Peter Bartoň MUDr. Jaroslav Molčan MUDr. Vladimír Polák , PhD. MUDr. Kvetoslava Slebodníková MUDr. Jana Tittelová MUDr. Dana Vávrová MUDr. Otto Wassermann
Všeobecný lekár pre deti a dorast - Pediater: MUDr. Jakub Balážik MUDr. Barbora Balažiová MUDr. Zuzana Blusková MUDr. Ivana Boďová MUDr. Nadežda Bohyníková MUDr. Lucia Bordáčová PhD. MUDr. Ingrid Brucknerová PhD. Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch CSc. MUDr. Andrea Čechvalová MUDr. Andrea Čerňianska Doc. MUDr. Oľga Červeňová PhD MUDr. Andrej Čižmár MUDr. Tomáš Dallos PhD. MUDr. Tomáš Dalloš Mgr. MUDr. Eva Dická MUDr. Mariana Džatková MUDr. Oksana Fabri MUDr. Katarína Fabriciová MUDr. Eva Feriancová MUDr. Anna Foltinová CSc. MUDr. Alexandra Garafová MUDr. Olívia Hamidová MUDr. Anna Hlavatá MUDr. Júlia Horáková MUDr. Andrea Hrašková MUDr. Marián Hrebík MPH MUDr. Stanislava Hrončeková h. Doc. MUDr. Vladimír Hupka CSc. MUDr. Alica Chocholová MUDr. Viera Illíková MUDr. Emília Jančová MUDr. Viktor Jankó MUDr. Jana Jindrová MUDr. Simona Jonášová MUDr. Monika Kaldarárová PhD. MUDr. Andrea Kántorová PhD. MUDr. Zuzana Kizeková MUDr. Alexandra Kolenová PhD. MUDr. Dagmar Kollárová MUDr. Katarína Korbačková Prof. MUDr. László Kovács , DrSc., MPH MUDr. Miroslav Lakomý MUDr. Lenka Langerová Doc. MUDr. Veronika Lehotská CSc. MUDr. Ivana Letenayová MUDr. Margita Luptáková MUDr. Martina Mikesková MUDr. Daniela Miklovičová PhD. MUDr. Andrea Mocná MUDr. Ingrid Mornárová MUDr. Saeed Aref Saif Nagi MUDr. Táňa Nováková MUDr. Dana Petržalková MUDr. Kristína Podoláková MUDr. Zuzana Pribilincová , CSc. MUDr. Janka Romančíková MUDr. Beata Slezáková MUDr. Juraj Staník PhD. MUDr. Gabriela Straková MUDr. Štefan Szórád MUDr. Lucia Šabová MUDr. Peter Škrak PhD. MUDr. Klára Šramková MUDr. Sabina Šufliarska PhD. MUDr. Edita Tikovičová MUDr. Jozef Tuhársky MUDr. Katarína Vicianová MUDr. Martin Záhorec MUDr. Jana Zemánková MUDr. Jozef Zlocha MUDr. Viliam Žilínek CSc.
Všeobecný lekár pre dospelých: MUDr. Igor Béder PhD. MUDr. Ľubica Cibulová MUDr. Boris Duchaj PhD. MUDr. Monika Hromadová MUDr. Zuzana Štadlerová MUDr. Zuzana Vozárová

Informácie o zariadení:

Bezbariérový prístup

Doprava:

 Zastávka MHD: Nemocnica Kramáre
  • autobusy: 32
  • trolejbusy: 64, 45, 42

O nás:

 

Fotogaléria: