Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : Národný ústav srdcových a cievnych chorôb

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb

Adresa:

Pod Krásnou hôrkou 1
Bratislava 3 - Nové Mesto
Bratislavský kraj

Tel:

02/ 593 20 111

Fax:

 

Web:

 

Zoznam lekárov:

Anestéziológia a resuscitácia: MUDr. Vladimír Ďuračka MUDr. Erika Lesňáková MUDr. Natália Nagy Dzurillová MUDr. Ingrid Olejárová MUDr. Jozef Ondzik MUDr. Michal Pisár MUDr. Ľuba Postulková MUDr. Lucia Prétiová MUDr. Omar Samman MUDr. Karin Šramatá MUDr. Rastislav Šramatý MUDr. Viera Žarnovická
Hematológ a Transfuziológ: MUDr. Danica Dohnalová
Chirurg - chirurgia: Prof. MUDr. Viliam Fischer CSc. MUDr. Ivan Gabauer CSc. MUDr. Ivo Gašparovič MPH Doc. MUDr. Marián Holomáň CSc. MUDr. Vladan Hudec MUDr. Michal Hulman PhD. MUDr. Pavel Janotík MUDr. Rudolf Jurčo MUDr. Mikuláš Kiss MUDr. Jozef Kostelničák MUDr. Ľubomír Kotzman MUDr. Štefan Löffler MUDr. Peter Lukáč MUDr. Jaroslav Lupták MUDr. Pavol Mazalan MUDr. Richard Outrata Prof. MUDr. Vladimír Šefránek PhD. MUDr. Ján Tomka CSc. MUDr. Peter Verchovodko MUDr. Zoroslav Zita
Interná ambulancia, internista: MUDr. Jana Fričová MUDr. Martin Gočár MUDr. Peter Hlivák PhD. MUDr. Peter Lesný MUDr. Branislav Líška MUDr. Peter Lukáč MUDr. Juraj Maďarič PhD. MUDr. Mária Noskovičová MUDr. Ján Postulka MUDr. Zlatica Schreinerová MUDr. Michal Šašov MUDr. Ľuboš Urban
Kardiológ - kardiológia: MUDr. Eva Baranová MUDr. Ondrej Beňačka PhD. Ing. MUDr. Viliam Bernát MUDr. Eva Bučeková PhD. prof. MUDr. Juraj Fabián DrSc. FESC Doc. MUDr. Slavomíra Filipová PhD., FESC MUDr. Viliam Fridrich PhD. Doc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc. MUDr. Jana Hasáková MUDr. Daniela Hladíková Prof. MUDr. Vasil Hricák CSc. MUDr. Pavol Chňupa MUDr. Ivan Jelok Doc. MUDr. Katarína Kanáliková CSc. MUDr. Marián Kozlovský MUDr. Peter Lederer MUDr. Milan Luknár MUDr. Tibor Malacký MUDr. Peter Margitfalvi MUDr. Augustín Mistrík MUDr. Stanislav Mizera MUDr. Jozef Pacák MUDr. Jaroslav Sumbal MUDr. Martin Svetlošák PhD. MUDr. Dana Škultétyová PhD. MUDr. Marcela Tavačová MUDr. Peter Tittel MUDr. Branislav Tomašovič MUDr. Anna Vachulová PhD MUDr. Ivan Varga PhD. MUDr. Ivan Vranka PhD. MUDr. Viera Vršanská , CSc. MUDr. Hedviga Zajacová MUDr. Ján Zelenay
neurčená špecializácia: MUDr. Lea Alexandrová MUDr. Hilda Bou Ezzeddine MUDr. Alena Ftáčniková MUDr. Michal Chalupka MUDr. Monika Korytiaková MUDr. Andrea Kriššáková MUDr. Michaela Malíková MUDr. Matej Nováček Mgr. MUDr. Matej Ondrušek MUDr. Juraj Péč MUDr. Marián Piešťanský MUDr. Zuzana Reinerová MUDr. Peter Solík MUDr. Zuzana Venczelová
Rehabilitácia, Fyzioterapia: Ing. MUDr. Katarína Sládeková
Ultrazvuk, Sonografia, RTG: MUDr. Erika Drangová MUDr. Pavol Lesný PhD. Bc. MUDr. Miroslav Malík MUDr. Ivan Vulev PhD., MPH.
Všeobecný lekár pre dospelých: MUDr. Viera Nyulassyová

Informácie o zariadení:

Bezbariérový prístup
PParkovanie

Doprava:

 

O nás:

 

Fotogaléria: