Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Adresa:

Trieda SNP 1
Košice 2 - Západ
Košický kraj

Tel:

055 / 615 3111

Fax:

 

Web:

 

Zoznam lekárov:

Anestéziológia a resuscitácia: MUDr. Mária Farkašovská MUDr. Adriana Filková doc. MUDr. Jozef Firment PhD. MUDr. Monika Grochová PhD. MUDr. Blanka Komanová MUDr. Jaroslava Ostróová MUDr. Jana Šimonová
Diabetológ - diabetológia: MUDr. Ingrid Dravecká PhD. MUDr. Emil Fraenkel PhD. MUDr. Miroslav Paľko
Endokrinológ: Prof. MUDr. Ivica Lazúrová CSc.
Gastroenterológ - gastroenterológia: MUDr. Laura Gombošová MUDr. František Remeňár MUDr. Eduard Veselíny PhD. MUDr. Mária Zakuciová
Gynekológ - gynekológia: MUDr. Lucia Androvičová MUDr. Peter Böszörményi MUDr. Blanka Bulecová MUDr. Marián Čelovský MUDr. Katarína Dianišková MUDr. Božena Fialová MUDr. Karol Kanaba MUDr. Jozef Knop MUDr. Jozef Kolinovský MUDr. Alojz Makara MUDr. Milan Matta MUDr. Anton Mikolaj MUDr. Branislav Murín PhD. MUDr. Mária Oberleová MUDr. Jozef Posluch MUDr. Iveta Rošáková MUDr. Katarína Sovová MUDr. Peter Suchánek Doc. MUDr. Peter Urdzík PhD. MUDr. Ján Valko Phd., MPH MUDr. Nadežda Zimová
Hematológ a Transfuziológ: MUDr. Tomáš Guman PhD. MUDr. Monika Hlebašková MUDr. Jana Jurkovičová MUDr. Milena Surová MUDr. Natália Štecová MUDr. Erika Švorcová
Chirurg - chirurgia: MUDr. Tatiana Baltesová BALTESOVÁ MUDr. Ľuboslav Beňa PhD. MUDr. Jana Blažejová MUDr. Oto Brandebur MUDr. Ivan Goňko MUDr. Pavol Harbuľák MUDr. Marián Huňár Doc. MUDr. Jana Kaťuchová PhD. MUDr. Igor Kilár MUDr. Peter Pažinka PhD. Prof. MUDr. Jozef Radoňák CSc. MUDr. Marek Šoltés PhD. Doc. MUDr. Michal Vaľko PhD. MUDr. Peter Závacký
Interná ambulancia, internista: Prof. MUDr. Branislav Bohuš CSc. MUDr. Ingrid Duľová MUDr. Peter Jarčuška PhD. MUDr. Eduard Kolesár MUDr. Viera Lacková MUDr. Peter Moščovič CSc. MUDr. Božena Nováková Prof. MUDr. Daniel Pella PhD. MUDr. Jozef Sabo MUDr. Mikuláš Szakács MUDr. Mária Tajtáková CSc. MUDr. Vladimír Takáč MUDr. Hedviga Wagnerová PhD.
Kardiológ - kardiológia: MUDr. Lýdia Pundová CSc. MUDr. Rafael Rybár CSc. MUDr. Mariana Sedláková
Kožný lekár, dermatovenerológ, dermatológ: MUDr. Janette Baloghová MUDr. Zuzana Baranová PhD. MUDr. Marta Ficová MUDr. Alexander Halagovec Prof. MUDr. Jagienka Jautová PhD. MUDr. Tomáš Kampe MUDr. Henrieta Kovaľová MUDr. Erika Linkeschová MUDr. Monika Sziváková MUDr. Soňa Švická
neurčená špecializácia: MUDr. Štefan Štolfa PhD.
Neurochirurg: Doc. MUDr. Miroslav Gajdoš CSc. MUDr. Vladimír Kaťuch
Neurológ - neurológia: MUDr. Eva Antolová MUDr. Miriam Fedičová MUDr. Eva Feketeová prof.MUDr. Zuzana Gdovinová CSc. MUDr. Edita Kahancová MUDr. Anna Kučerová MUDr. Norbert Leško MUDr. Jana Múdra MUDr. Vladimír Pavlík MUDr. Ľuboš Skička MUDr. Jarmila Szilasiová PhD. MUDr. Mária Tormašiová PhD.
Očný lekár - oftalmológia: MUDr. Marek Horňák Prof. MUDr. Tomáš Juhás , DrSc. MUDr. Jaroslav Kolesár MUDr. Galina Maťúšová MUDr. Monika Moravská MUDr. Petra Mruzková MUDr. Oľga Orlovská MUDr. Alexandra Osifová MUDr. Mária Petrišáková
ORL - ušné, nosné, krčné: MUDr. Magdaléna Andrašovská MUDr. Lucia Boldižárová MUDr. Timea Čeljusková MUDr. Peter Gal MUDr. Ladislav Kaliarik MUDr. Juraj Kovaľ Prof. MUDr. Silvia Krempaská MUDr. Darina Machánová MUDr. Miroslava Perečinská MUDr. Lucia Schullerová MUDr. Martin Šuchaň MUDr. Dana Turlíková MUDr. Monika Urdová MUDr. Vladimír Želizňák
Ortopéd - ortopédia: MUDr. Juraj Bielek MUDr. Róbert Čellár MUDr. Ondrej Fehér MUDr. Vladimír Filip MUDr. Martin Foľvarský MUDr. Peter Horváth MUDr. Kristína Kopková MUDr. Marek Lacko MUDr. Peter Nemec MUDr. Ján Pobeha MUDr. Dávid Sokol MUDr. Rastislav Šepitka MUDr. Štefan Štolfa MUDr. Gabriel Varga Doc. MUDr. Gabriel Vaško CSc. MUDr. Martin Žofčák
Pľúcna ambulancia: MUDr. Jihad Farah MUDr. Eva Nagyová
Psychiater - psychiatria: MUDr. Katarína Ackermanová MUDr. Boris Bodnár MUDr. Dagmar Breznoščáková MUDr. Ivan Dóci MUDr. Jozef Dragašek MUDr. Teodózia Olšanská MUDr. Eva Pálová MUDr. Iveta Potočňáková MUDr. Terézia Rosenbergerová MUDr. Zuzana Sekelská MUDr. Gabriela Šedivá JUDr. MUDr. Ján UHRIN MUDr. Jana Vančíková
Psychológ: PhDr. Milana Kovaničová CSc. PhDr. Viera Luščáková Mgr. Lucia Medvecká
Rehabilitácia, Fyzioterapia: MUDr. Tatiana Cicholesová MUDr. Miriam Dziaková PhD. MUDr. Daniela Lukáčová MUDr. Monika Miklošová MUDr. Katarína Novická MUDr. Radomír Petko
Reumatológ: MUDr. Mária Oetterová MUDr. Marieta Senčarová
Stomatológia - zubná ambulancia, zubár: MUDr. Peter Badanič MDDr. Lenka Bodrucká MDDr. Beáta Deiml MDDr. Eva Dobranská MUDr. Denisa Gidová MUDr. Jana Ginelliová-Lenčová MUDr. Darina Hagovská MUDr. Angelika Hanzenová MDDr. Petra Hricišinová MUDr. Dušan Hrubala CSc. MUDr. Eva Janitorová PhD. MUDr. Jana Kaiferová PhD. MUDr. Tomáš Klabník MUDr. Igor Kopsa Doc. MUDr. Milan Kotráň CSc. MUDr. Lucia Kovácsová PhD. MDDr. Lucia Kurjanová MUDr. Marián Kyseľ PhD. MUDr. Ľudmila Madarová MUDr. Andrea Macháčková Prof. MUDr. Neda Markovská CSc. MUDr. Ján Mrvík MUDr. Jana Ohlasová MUDr. Zuzana Pavliková Bimbová MUDr. Anetta Semivanová MUDr. Vladimíra Schwartzová MUDr. Lívia Sladká PhD. MUDr. Marcela Šestáková PhD. MUDr. Margaréta Tamášová PhD. MDDr. Renáta Urban
Traumatológ: MUDr. Miloslav Klíma
Ultrazvuk, Sonografia, RTG: MUDr. Ivica Drahovská MUDr. Peter Mach CSc.
Urológ - urológia: MUDr. Rastislav Baločko MUDr. Richard Bartl MUDr. Jaroslav Beck MPH MUDr. Miroslav Iláš MUDr. Zuzana Kurcinová MUDr. Vincent Nagy Prof. MUDr. Ladislav Valanský PhD.
Všeobecný lekár pre dospelých: MUDr. Jarmila Platová

Informácie o zariadení:

 

Doprava:

 

O nás:

 

Fotogaléria: