Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov
Obrázok : Nemocnica s poliklinikou Rožňava

Nemocnica s poliklinikou Rožňava

Adresa:

Špitálska 1
Rožňava
Košický kraj

Tel:

058/ 777 11 11

Fax:

058/ 732 43 32

Zoznam lekárov:

Alergológ - imunológ: MUDr. Eva Mocová PhD.
Anestéziológia a resuscitácia: MUDr. Ľubica Batoriova MUDr. Ľubica Bátoriová MUDr. Anna Patakyová MUDr. Zsolt Varga
Geriater - geriatria: MUDr. Eleonóra Dovalová MUDr. Jana Dovalová MUDr. Gabriela Senglerová
Gynekológ - gynekológia: MUDr. Zlata Kontrová MUDr. Attila Leško MUDr. Milan Praslička PhD. MUDr. Viera Reiserová MUDr. Igor Seres
Hematológ a Transfuziológ: MUDr. Jarmila Balušíková
Chirurg - chirurgia: MUDr. Dezider Bánes MUDr. Jozef Banykó MUDr. Ildikó Földesová MUDr. Zdenko Greško MUDr. Norbert Harhovský MUDr. Anton Kopčák MUDr. Peter Krokavec MUDr. Judita Mruková MUDr. Tibor Pataky
Infektológia, cestovná medicína, očkovanie: MUDr. Irena Kopperová
Interná ambulancia, internista: MUDr. Mikuláš Brutovský MUDr. Zuzana Haniková MUDr. Petr Kopecký PhD. MUDr. Petr Kopecký ml. MUDr. Patrik Salaj MUDr. Peter Štefanča
Kožný lekár, dermatovenerológ, dermatológ: MUDr. Nataša Ubarte
neurčená špecializácia: MUDr. Ivana Ivanová MUDr. Anna Šoltésová
Neurológ - neurológia: MUDr. Igor Balušík MUDr. Mikuláš Nyéky MUDr. Oľga Rekeňová
Onkológ - onkológia: MUDr. Zlata Šimkovičová
ORL - ušné, nosné, krčné: MUDr. Daša Ujháziová
Pľúcna ambulancia: MUDr. Eva Henzélyová
Psychiater - psychiatria: MUDr. Jana Grešková MUDr. Anna Sakalová
Rehabilitácia, Fyzioterapia: MUDr. Ildikó Morochovičová
Ultrazvuk, Sonografia, RTG: MUDr. Ľubica Hašková MUDr. Ján Sedlák
Všeobecný lekár pre deti a dorast - Pediater: MUDr. Ida Blašková

Informácie o zariadení:

Bezbariérový prístup
PParkovanie

Doprava:

 

O nás:

Nemocnica má lôžkovú časť, ambulantnú časť a spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky. Špecifikáciu oddelení, ambulancií ako aj liečebných a vyšetrovacích zložiek nájdete práve na našej internetovej stránke.

Základným poslaním našej nemocnice je zabezpečovanie liečebno-preventívnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Určite každý človek má osobné skúsenosti so zdravotníctvom, pretože život a zdravie sa oprávnene zaraďujú medzi základné a najvýznamnejšie hodnoty človeka. Pri našej práci využívame prístrojovú techniku, ktorú sa budeme snažiť modernizovať v rámci finančných možností nemocnice. Aktuálne aplikujeme najnovšie liečebné trendy.

  • zoznam súkromných ambulantných lekárov pôsobiacich v budove NsP nájdete na profile Poliklinika pri NsP

Fotogaléria: