Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov

Fakultná nemocnica Nitra

Adresa:

Špitálska 6
Nitra
Nitriansky kraj

Tel:

037/ 654 51 11

Fax:

 

Web:

 

Zoznam lekárov:

Anestéziológia a resuscitácia: MUDr. Hana Bihányová MUDr. Jana Buranská MUDr. Roman Fajer MUDr. Katarína Galková MUDr. Božena Ješková MUDr. Ivan Kántor MUDr. Marián Kertés MUDr. Ivan Kliment MUDr. Jana Korčeková MUDr. Kristína Koreňová MUDr. Margita Kulčárová MUDr. Katarína Kuthi Csiffáryová MUDr. Elena Martišová Prof. MUDr. Oto Masár CSc. MUDr. Katarína Mičiaková MUDr. Andrej Milovský MUDr. Karin Oppitzová MUDr. Henrich Pénzeš MUDr. Jana Slobodová MUDr. Daša Šabová MUDr. Iveta Šillerová MUDr. Peter Štrba MUDr. Nikoleta Tóthová MUDr. Petra Uharčeková MUDr. Alena Veverková
Diabetológ - diabetológia: MUDr. Viera Kissová
Gastroenterológ - gastroenterológia: MUDr. Pavol Dávid MUDr. Andrej Lazorišák
Gynekológ - gynekológia: MUDr. Branislav Dlugoš MUDr. Danuta Chládeková MUDr. Marián Matejka Prof. Doc. MUDr. Miloš Mlynček CSc. MUDr. Petra Puzlíková MUDr. Peter Uharček PhD. MUDr. Martin Urban MUDr. Karin Vondráková
Hematológ a Transfuziológ: MUDr. Hilda Šajgalíková PhD. MUDr. Miroslav Šimek PhD.
Chirurg - chirurgia: MUDr. Marián Bakoš MUDr. Jozef Berec MUDr. Ján Birčák MUDr. Milan Dubaj MUDr. Jaroslav Galko MUDr. Silvester Horský MUDr. Peter Kišška MUDr. Štefan Kóňa MUDr. Šimon Kónya MUDr. Šimon Kónya MUDr. Jozef Korček MUDr. Anton Košík MUDr. Peter Kotrus MUDr. Rostislav Kubica MUDr. Juraj Lukačko MUDr. Peter Mondek PhD. MUDr. Marián Osuský MUDr. Rudolf Palič MUDr. Alexander Poprac MUDr. Igor Prekop MUDr. Peter Rusev MUDr. Július Strmeň MUDr. Ján Tencer MUDr. Nikoleta Torišková MUDr. Jozef Valocký MUDr. Zoltán Varga MUDr. Rudolf Zach
Infektológia, cestovná medicína, očkovanie: MUDr. Viera Kántorová MUDr. Veronika Vahalová MUDr. Anna Votrubová
Interná ambulancia, internista: MUDr. Ľubomír Balko MUDr. Martin Bezák MUDr. Eva Bojdová MUDr. Henrieta Dávidová MUDr. Katarína Dítětová MUDr. Adriana Dokupilová MUDr. Jozef Hasilla MUDr. Peter Hrivnák MUDr. Anna Királová MUDr. Dana Lauková MUDr. Lucia Lukáčiková MUDr. Gabriela Majerníková MUDr. Juraj Mariš MUDr. Peter Minárik MUDr. Jana Nová MUDr. Jana Nová MUDr. Viviana Orešková MUDr. Daniel Paulovič MUDr. Viviana Petrušková MUDr. Petra Poliačiková MUDr. Katarína Porubská MUDr. Alexander Ruttkay MUDr. Eva Ruttkayová MUDr. Zuzana Straussová MUDr. Tomáš Štrpka MUDr. Pavel Vahala MUDr. Richard Valent MUDr. Ivan Vaňo
Kardiológ - kardiológia: MUDr. Andrea Andrášová MUDr. Juraj Babušík MUDr. Zuzana Ferenčíková MUDr. Marián Hranai MUDr. Branislav Ivan MUDr. Ján Malík MUDr. Pavol Poliačik MUDr. Edita Raškovičová MUDr. Bernardína Sárazová MUDr. Jozef Semetko MUDr. Tatiana Vykoukalová
Kožný lekár, dermatovenerológ, dermatológ: MUDr. Martina Barbarin MUDr. Jana Šalkovská MUDr. Eva Vrtíková
Logopéd, Logopédia: Mgr. Jana Žitná
neurčená špecializácia: MUDr. Jordána Arvaiová MUDr. Veronika Balážiová MUDr. Martina Ballyová MUDr. Miroslava Baloghová MUDr. Vladimír Benko MUDr. Katarína Bírová MUDr. Alexander Brešťanský MUDr. Alexandra Budayová MUDr. Jana Burdová MUDr. Andrea Bystrá MUDr. Zuzana Dean MUDr. Soňa Detková MUDr. Hilda Dobríková MUDr. Dušana Dolinská MUDr. Peter Drobný MUDr. Daša Gálová MUDr. Miroslava Gibejová MUDr. Lea Gombárová MUDr. Lucia Gotthardtová MUDr. Eva Gregorovičová MUDr. Rastislav Gura MUDr. Andrea Hatalová MUDr. Daniela Haviarová MUDr. Tomáš Henžel MUDr. Miroslav Hoppan MUDr. Anita Hrašková MUDr. Jozef Hrivnák MUDr. Mária Ivančíková MUDr. Daša Ivanová MUDr. Zuzana Jadvišová MUDr. Tímea Kálnayová MUDr. Ivan Kalúz MUDr. Jozef Kazík MUDr. Zuzana Kohútová MUDr. Martina Konečná MUDr. Monika Konvická MUDr. Ján Kozák MUDr. Katarína Kročková MUDr. Katarína Krošláková MUDr. Denisa Kúdelová MUDr. Miloš Kuriačka MUDr. Emil Kutiš MUDr. Ivana Langová MUDr. Katarína Lukačková MUDr. Zuzana Lyžičiarová MUDr. Karin Mačalová MUDr. Alžbeta Magyarová MUDr. Marcela Malá MUDr. Andrea Máňová MUDr. Anna Markovičová MUDr. Jana Medlíková MUDr. Simona Mesárošová MUDr. Silvia Mészárosová MUDr. Veronika Mikulová MUDr. Jana Mináriková MUDr. Pavol Moják MUDr. Petr Neugebauer MUDr. Lenka Nitrianska MUDr. Alžbeta Osuská MUDr. Lukáš Pátrovič MUDr. Marek Petráš MUDr. Lucia Pindešová MUDr. Tomáš Pokšiva MUDr. Erika Polyáková MUDr. Peter Prekop MUDr. Marek Rác MUDr. Petra Radimáková MUDr. Tomáš Rešetka MUDr. Anna Súkeníková MUDr. Peter Šalko MUDr. Lenka Šarinová MUDr. Viktor Šimeg MUDr. Ivan Štefanov MUDr. Katarína Štubňová MUDr. Katarína Švachová MUDr. Marcela Trabalíková MUDr. Peter Urbán MUDr. Zoltán Valaška MUDr. Martin Varga MUDr. Daša Viszlayová MUDr. Dagmar Vojteková MUDr. Branislav Zachar MUDr. Katarína Zaujecová
Neurológ - neurológia: MUDr. Miroslav Brozman MUDr. Agáta Frišová MUDr. Tibor Göbö MUDr. Gabriel Hajaš MUDr. Kamil Koleják PhD. MUDr. Slavomíra Kováčová MUDr. Katarína Linderová MUDr. Juraj Mišovič MUDr. Andrea Petrovičová MUDr. Branislav Veselý MUDr. Monika Virágová
Očný lekár - oftalmológia: MUDr. Mariana Ďuríková MUDr. František Forgáč MUDr. Anton Hanáček MUDr. Zuzana Kozárová MUDr. Dagmar Kutnárová MUDr. Gabriela Pavlovičová MUDr. Gabriela Pavlovičová MUDr. Adela Valeková
Onkológ - onkológia: MUDr. Helena Barátová MUDr. Pavel Demeter MUDr. Juraj Detvay MUDr. Jana Furárová MUDr. Jana Gáliková MUDr. Andrea Rybárová MUDr. Margaréta Tanyasiová
ORL - ušné, nosné, krčné: MUDr. Martin Boldiš MUDr. Zuzana Korcová MUDr. Martin Kutiš MUDr. Katarína Mihinová MUDr. Jozef Štrelinger MUDr. Gertrúda Zahradníková
Ortopéd - ortopédia: MUDr. Tomáš Ďurček MUDr. Oliver Džafič MUDr. Eduard Jančík MUDr. Róbert Krajňák MUDr. Jozef Pintér
Pediatria: MUDr. Pavol Babušík MUDr. Janka Bergerová MUDr. Mária Broďániová MUDr. Jarmila Buranová doc. MUDr. Alena Ďurišová CSc. MUDr. Jana Galbavá MUDr. Juraj Jakubička MUDr. Danica Jakubičková MUDr. Marianna Královičová MUDr. Silvia Labovská MUDr. Silvia Miková MUDr. Zuzana Naništová MUDr. Zuzana Pechočiaková MUDr. Ľubica Piesecká PhD. MUDr. Andrea Szerdová MUDr. Radka Valkovičová MUDr. Peter Visolajský
Plastická chirurgia: MUDr. Peter Bakoš PhD. MUDr. Dávid Cehlár MUDr. Hana Kompasová MUDr. Zdenko Zamboj
Psychiater - psychiatria: MUDr. Milan Janiga MUDr. František Kuzma MUDr. Oľga Mikulová MUDr. Hana Nemčeková MUDr. Alena Vavrová
Rehabilitácia, Fyzioterapia: MUDr. Jaroslava Držiková MUDr. Beáta Gašparovičová MUDr. Jolana Vajíčeková
Ultrazvuk, Sonografia, RTG: MUDr. Martin Halaj MUDr. Katarína Holevová MUDr. Dominik Juskanič MUDr. Darina Kišová MUDr. Oľga Miklóssyová MUDr. Zita Rozsnyóová MUDr. Jozef Strauss MUDr. Zdenka Tóthová
Urológ - urológia: MUDr. Marián Bielich MUDr. Marek Brezovský MUDr. Kamil Duranka MUDr. Michal Korček MUDr. Zuzana Lenčová MUDr. Anton Maňák MUDr. Jozef Marko MUDr. Vladimír Nemčovič
Všeobecný lekár pre dospelých: MUDr. Viera Petrušková MUDr. Martin Ševčík MPH

Informácie o zariadení:

Bezbariérový prístup
PParkovanie

Doprava:

 

O nás:

 

Fotogaléria: