Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov

Fakultná nemocnica Prešov

Adresa:

Jána Hollého 14
Prešov
Prešovský kraj

Tel:

051/701 11 11

Fax:

 

Web:

 

Zoznam lekárov:

Alergológ - imunológ: MUDr. Miroslav Rozman MUDr. Alena Smiešková MUDr. Ladislav Szántó
Anestéziológia a resuscitácia: MUDr. Eva Boryová MUDr. Mikuláš Buzgó MUDr. Ľudmila Danková MUDr. Renáta Diničová MUDr. Anton Domen MUDr. Františka Hasajová MUDr. Hedviga Ivanková MUDr. Jana Jurišová MUDr. Mária Kerekesová MUDr. Peter Kolenka MUDr. Ľubomír Kožar MUDr. František Krištof MUDr. Martin Kubáni MUDr. Vladimír Lazorčák MPH MUDr. Radovan Ňachaj MUDr. Katarína Namešpetrová MUDr. Alena Novotná MUDr. Peter Novotný MUDr. Stanislav Novotný MUDr. Erika Palenčíková MUDr. Martina Patúšová MUDr. Michal Peteja MUDr. Róbert Repeľ MUDr. Ľubomíra Romanová MUDr. Emil Rynik MUDr. Andrea Smolková MUDr. Slavka Stajančová MUDr. Ľudmila Stolzová MUDr. Anton Turčan
Diabetológ - diabetológia: MUDr. Mária Vargová
Gastroenterológ - gastroenterológia: MUDr. Igor Katančík
Geriater - geriatria: MUDr. Martin Bobák MUDr. Antónia Galdunová MUDr. Mária Hasarová MUDr. Jozef Maťko, zástupca primára ODCH MUDr. František Németh PhD. MUDr. Lýdia Očipková MUDr. Janka Tomková
Gynekológ - gynekológia: MUDr. Jozef Adam MUDr. Rastislav Čop MUDr. Jozef Dzurilla MUDr. Jozef Dzurilla MUDr. Marianna Horánska MUDr. Ivana Karásková MUDr. Pavel Kaščák MUDr. Ivana Kleinová MUDr. Slavomír Kuba MUDr. Ondrej Kudla MUDr. Marián Kyselý MUDr. Pavol Lisý MUDr. Daniel Olejár MUDr. Daniel Olejár MUDr. Bibiána Paľová MUDr. Monika Pažinková MUDr. Jozef Pitoňák MUDr. Jozef Poch MUDr. Zuzana Stošeková MUDr. Martin Šima MUDr. Martina Vagaská MUDr. Ladislav Varhoľ MUDr. Andrea Vašková
Hematológ a Transfuziológ: MUDr. Ľubica Forraiová MUDr. Jana Leško-Andraščíková PhD. MUDr. Ľubica Mértenová MUDr. Stanislav Palášthy
Chirurg - chirurgia: MUDr. Jaroslav Barla MUDr. Jozef Bujňák MUDr. Jaroslav Daňo PhD. MUDr. Marián Dragula MUDr. Ľubomír Guľa MUDr. Peter Kľoc MUDr. Pavel Kopřiva MUDr. Pavol Kováč MUDr. Karol Kyslan PhD. MUDr. Karol Kyslan PhD. MUDr. Miroslav Lukáč MUDr. Adriana Macková MUDr. Juraj Mihály PhD. MUDr. Patrik Mikluš MUDr. Ján Mirilovič MUDr. Peter Miščík MUDr. Miroslav Mýtnik PhD. MUDr. Peter Pastierik MUDr. Imrich Petrov MUDr. Michal Polician MUDr. Martin Roják MUDr. Juraj Smatana MUDr. Peter Sopko MUDr. Pavol Sosa MUDr. Lukáš Sukovský MUDr. Rudolf Šarocký MUDr. Peter Tarbajovský MUDr. Tomáš Tarbajovský MUDr. Ján Tatarka MUDr. Roman Timko MUDr. Marián Tuleja MUDr. Ján Vaško
Infektológia, cestovná medicína, očkovanie: MUDr. Adriana Capáková MUDr. Ľudmila Falátová MUDr. Mária Chudová MUDr. Mária Orlovská
Interná ambulancia, internista: MUDr. Marián Babčák MUDr. Ingrid Baranová MUDr. Lenka Bartková MUDr. Slávka Belvončíková MUDr. Katarína Beňová MUDr. Marcel Cina MUDr. Zuzana Čmilanská MUDr. Katarína Ďaďovská MUDr. Irena Dudášová MUDr. Tatiana Eštóková MUDr. Ingrid Fedoreková MUDr. Ľubomír Frišnič MUDr. Dagmar Gardošová MUDr. Pavol Gazdič MUDr. Ingrid Jakubová MUDr. Zuzana Jakubová MUDr. Renáta Kačalová MUDr. Stanislav Kaňuk MUDr. Adriana Kazimírová MUDr. Alena Kočišová MUDr. Wali Kohi MUDr. Péter Kovács MUDr. Oliver Kríž MUDr. Jana Kundríková MUDr. Miriam Kyslanová MUDr. Anton Leško MUDr. Monika Mafinová MUDr. Lýdia Marcinková MUDr. Milan Maťaš MUDr. Monika Matkulčíková MUDr. Miriam Miklušová MUDr. Martin Mikuľák MUDr. Alena Milčová MUDr. Štefan Nebesňák MUDr. Helena Novotná MUDr. Rudolf Novotný MUDr. Mária Obšatníková MUDr. Larysa Odelgová MUDr. Richard Pabiš MUDr. Slávka Palušková MUDr. Jana Saloňová MUDr. Miriam Sauková MUDr. Marián Slivka MUDr. Alica Slivková MUDr. Jozef Staško MUDr. Eva Straková MUDr. Janka Strýčková MUDr. Ján Ščecina MUDr. Anna Tegzová MUDr. Zuzana Vašková MUDr. Zlatica Žolobaničová
Kardiológ - kardiológia: MUDr. Juraj Čenčarik MUDr. Ján Frajt Doc. MUDr. Ján Kmec PhD. MUDr. Edita Köhlerová MUDr. Anna Sendeková MUDr. Miroslav Slanina
Kožný lekár, dermatovenerológ, dermatológ: MUDr. Petra Imlejová MUDr. Klára Martinásková MUDr. Katarína Melníková MUDr. Beáta Nagyová MUDr. Ingrid Siváková MUDr. Martina Škvarlová
neurčená špecializácia: MUDr. Kristína Badaničová MUDr. Katarína Balogová MUDr. Lenka Balogová MUDr. Veronika Bebková MUDr. Anna Bilá MUDr. Viktória Borková MUDr. Martin Bujdoš MUDr. Zuzana Bujdošová MUDr. Adela Czetöová MUDr. Lukáš Čmarada MUDr. Ivana Čopáková MUDr. Andrej Čorba MUDr. Lucia Dragulová MUDr. Lýdia Dubecká MUDr. Janka Ďurčová MUDr. Dávid Durkáč MUDr. Slavomír Dzúr MUDr. Iveta Feková MUDr. Hedviga Ficková MUDr. Ľuboslava Frajtová MUDr. Ľudovít Gardoš MUDr. Sidónia Gašpariková MUDr. Zuzana Gašparová MUDr. Lívia Harčárová MUDr. Jaroslav Hasara MUDr. Peter Hladký MUDr. Vlasta Holecyová MUDr. Miroslava Hurňáková MUDr. Tatiana Husárová MUDr. Ľubomír Chomo MUDr. Andrea Chrobáková MUDr. Lilia Chyliková MUDr. Stanislava Imrichová MUDr. Katarína Jurečková MUDr. Dana Kalinová MUDr. Erik Kaptur MUDr. Martin Kolibáb MUDr. Dorota Kolková MUDr. Alena Komorníková MUDr. Jana Korbová MUDr. Jana Korytková MUDr. Ignác Kubica MUDr. Milena Kudlová MUDr. Lenka Kundrátová MUDr. Katarína Kuzmiaková MUDr. Dominika Kvasková MUDr. Miriama Kvočková MUDr. Vladimír Lazorčák MUDr. Lucia Lenďáková MUDr. Katarína Ličáková MUDr. Jana Majtnerová MUDr. Lukáš Marčák MUDr. Veronika Meľuchová MUDr. Dana Ondrejová MUDr. Ivan Perečinský MUDr. Jana Petrasová MUDr. Silvia Petrová MUDr. Ľubica Petrušková MUDr. Zuzana Radomská MUDr. Daria Sauková MUDr. Terézia Stašová MUDr. Andrea Striničová MUDr. Juraj Šafran MUDr. Peter Ščešňák MUDr. Peter Šeliga MUDr. Miroslava Širáková MUDr. Júlia Šofranková MUDr. Zuzana Švarcová MUDr. Anton Tuhrinský MUDr. Ján Vaško MUDr. Hedviga Vinceová MUDr. Lukáš Záhradník MUDr. Daniel Znanec MUDr. Milena Žilková
Neurológ - neurológia: MUDr. Anna Cvengrošová MUDr. Emília Daňková MUDr. Gabriel Flešár MUDr. Hedviga Jakubíková MUDr. Katarína Klimčíková MUDr. Jana Kyseľová MUDr. Štefan Meľuch MUDr. Tatiana Olekšáková MUDr. Vít Orlický MUDr. Adrián Ryník MUDr. Gabriela Šimanská
Očný lekár - oftalmológia: MUDr. Ján Ahlers MUDr. Bohuslav Augustinský MUDr. Eva Bednárová MUDr. Regina Bujňáková MUDr. Martina Kantuľáková MUDr. Mária Kopřivová MUDr. Kamila Kuhlőfelová MUDr. Silvia Orbanová MUDr. Monika Popovcová MUDr. Radka Ristvejová MUDr. Iveta Zmátlová
Onkológ - onkológia: MUDr. Katarína Adamová MUDr. Alena Benedikty MUDr. Iveta Bujňáková MUDr. Marcela Bujňáková MUDr. Lucia Čintalanová MUDr. Magdaléna Ďuríčková MUDr. Martina Džuppová MUDr. Vladimír Goč MUDr. Ján Hanudeľ MUDr. Juraj Kmec MUDr. Jaroslava Lešková MUDr. Michal Milas MUDr. Marek Paľo MUDr. Viktor Rosenberg MUDr. Daniela Součková MUDr. Lenka Sukeľová
ORL - ušné, nosné, krčné: MUDr. Zuzana Barlová MUDr. Štefan Hudačko MUDr. Jozef Jenča MUDr. Katarína Ľuníková MUDr. Michal Molčan CSc. MUDr. Jozef Onduško MUDr. Slavomír Straka MUDr. Oľga Titková
Ortopéd - ortopédia: MUDr. Martin Beliš MUDr. Ján Černák MUDr. Ľubomír Jacko MUDr. Peter Kňazovický MUDr. Pavol Lakata MUDr. Brigita Popovičová MUDr. Iveta Semančíková MUDr. Igor Smolko MUDr. Silvester Smolnický MUDr. Janka Smoterová
Pediatria: MUDr. Miriam Jakubiková MUDr. Miroslava Kyselá MUDr. Darina Laczová MUDr. Anna Pavúková
Plastická chirurgia: MUDr. Ľudmila Matová
Pľúcna ambulancia: MUDr. Emília Babčáková MUDr. Ľuboslava Frajtová MUDr. Miroslav Kolenič MUDr. František Prokop MUDr. Jana Šeševičková MUDr. Jozef Tomečko
Psychiater - psychiatria: MUDr. Helena Fričová MUDr. Zuzana Horvátová MUDr. Gabriela Jakubíková MUDr. Henrieta Jusková MUDr. Marianna Kahancová MUDr. Marián Kolenič MUDr. Mária Krišková MUDr. Gabriela Kubová MUDr. Milan Matejčik MUDr. Martina Miľová MUDr. Kvetoslav Moravčík MUDr. Mariana Onderčová MUDr. Jaroslava Pristášová MUDr. Alena Řepíková MUDr. Klaudia Rindošová MUDr. Mária Suchá MUDr. Erika Tkáčová
Psychológ: MUDr. Viera Mosejová
Rehabilitácia, Fyzioterapia: MUDr. Martina Plačková
Reumatológ: MUDr. Karol Köhler
Stomatológia - zubná ambulancia, zubár: MUDr. František Prorok MUDr. Eva Tutková
Ultrazvuk, Sonografia, RTG: MUDr. Zuzana Angelovičová MUDr. Mária Balarová MUDr. Pavlína Bojňanská MUDr. Monika Daňová MUDr. Marek Dorušinec MUDr. Pavol Kožár MUDr. Peter Morvay MUDr. Kamil Pilarčík MUDr. Mária Stanislayová MUDr. Miloslav Šimko
Urológ - urológia: MUDr. Ján Borák MUDr. Ján Figura MUDr. Jozef Havrilla MUDr. Tatiana Kočembová MUDr. Mária Mikitová MUDr. Ivan Minčík MUDr. Ladislav Petričko MUDr. Ivan Viľcha
Všeobecný lekár pre deti a dorast - Pediater: MUDr. Štefan Benko MUDr. Jana Čurillová MUDr. Soňa Dzurillová MUDr. Soňa Dzurillová MUDr. Mária Gerlašinská MUDr. Renáta Gerová MUDr. Rastislav Havrilla MUDr. Miriam Jakubíková MUDr. Eva Kasperová MUDr. Jana Kovácsová MUDr. Ján Kovaľ MUDr. Martin Kráľ MUDr. Jana Krenická MUDr. Marcel Lavrík MUDr. Henrieta Litavská MUDr. Mariana Matľaková MUDr. Miroslava Novysedláková MUDr. Jaroslava Paulišincová MUDr. Jana Pavúková MUDr. Denisa Pochová MUDr. Monika Pošiváková MUDr. Alena Senderáková MUDr. Lucia Schwartzová MUDr. Anna Sinaiová MUDr. Mária Ševecová MUDr. Nataša Špiláková MUDr. Mária Ťukotová
Všeobecný lekár pre dospelých: MUDr. Lucia Anderková MUDr. Adrián Surňák MUDr. Lucia Šimoňáková

Informácie o zariadení:

 

Doprava:

 

O nás:

 

Fotogaléria: