Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov

Fakultná nemocnica Trnava

Adresa:

Andreja Žarnova 11
Trnava
Trnavský kraj

Tel:

033/ 593 81 11

Fax:

 

Web:

 

Zoznam lekárov:

Alergológ - imunológ: MUDr. Michal Sapák
Anestéziológia a resuscitácia: MUDr. Janka Bérešová MUDr. Oľga Brezovská MUDr. Barbora Cigáňová MUDr. Katarína Fischerová MUDr. Rastislav Gajdoš MUDr. Martin Haberern MUDr. Andrea Hrutková MUDr. Miriam Jančovičová MUDr. Ivana Končalová MUDr. Patrik Kontína MUDr. Jaroslava Kráľová PhD.,MPH MUDr. Mária Kubaláková MUDr. Tomáš Lihan MUDr. Marcela Pechová MUDr. Eva Petrincová MUDr. Daria Rábarová PhD. MUDr. Anna Šabíková MUDr. Ingrid Takáčová MHP MUDr. Miroslava Tisoňová MUDr. Ján Uhlík MUDr. Janka Ušáková MUDr. Margita Vráblová MUDr. Jarmila Železkovová
Diabetológ - diabetológia: MUDr. Eva Krezeová
Endokrinológ: MUDr. Alexander Kreze
Gastroenterológ - gastroenterológia: MUDr. Denisa Kudlová MUDr. Erika Rožňáková
Gynekológ - gynekológia: Doc. Mgr. MUDr. Marián Bartkovjak PhD., MTPH MUDr. Ivan Dečkov MUDr. Ivan Dečkov MUDr. Jana Dečková MUDr. Zuzana Havlíková PhD. MUDr. Róbert Hlávek PhD. MUDr. Ľubica Chovanová MUDr. Július Chramec MUDr. Ján Jančík MUDr. Ondrej Lachký PhD. MUDr. Zlatica Pešková PhD. MUDr. Jozef Rešeta MUDr. Jana Štefániková MUDr. Ján Varga
Hematológ a Transfuziológ: MUDr. Elena Kružliaková MUDr. Andrea Labancová MUDr. Adriana Vopátová PhD.
Chirurg - chirurgia: m.prof. MUDr. Miroslav Danaj CSc. MUDr. Andrej Dobrovodský MUDr. Martin Drobný MUDr. Igor Duda MUDr. Lucia Havrlentová MUDr. Juraj Katina MUDr. Igor Keher MUDr. Yan Mykyta MUDr. Vladimír Nárožný MPH MUDr. Ján Nemček MUDr. Jaroslav Pavč Prof. MUDr. Štefan Petrovič DrSc. MUDr. Katarína Popiková MUDr. Katarína Puškárová MUDr. Radovan Škuta MUDr. Martin Takáč MUDr. Marián Vagovič MUDr. Vladimír Žák
Infektológia, cestovná medicína, očkovanie: MUDr. Patrícia Babjaková MUDr. Andrea Koričanská MUDr. Kristína Kutná PhD. MUDr. Mária Soľavová Doc. MUDr. Anna Strehárová PhD. MUDr. Soňa Vešperová
Interná ambulancia, internista: MUDr. Daniela Antalíková MUDr. Michal Beko MUDr. Andrea Bobályová MUDr. Štefan Bránsky MUDr. Lucia Breznická MUDr. Peter Brtko MUDr. Peter Brtko MUDr. Daniel Čambál MUDr. Andrea Čaničová MUDr. Henrieta Dobrovodská MUDr. Iveta Ďuricová MUDr. Jana Faixová MUDr. Martin Habiňák MUDr. Martin Habiňák MUDr. Lucia Hajková MUDr. Peter Herceg MUDr. Silvia Hojerová MUDr. Juraj Hromec Csc. MUDr. Lenka Hučková MUDr. Lenka Hučková MUDr. Zuzana Javorová - Rihová MUDr. Andrea Kalavská MUDr. Viera Královičová MUDr. Adriana Kršáková PhD. MUDr. Jana Marecová MUDr. Tomáš Pavlík MUDr. Branislav Polák MUDr. Branko Polák MUDr. Lucia Prešinská MUDr. Iveta Rušinová Doc. MUDr. Andrea Shahum PhD. MUDr. Erika Suchánová MUDr. Ľubica Škopková MUDr. Matej Šmátrala MUDr. Diana Trenková MUDr. Andrea Vándorová
Kardiológ - kardiológia: MUDr. Vladimír Maček
Kožný lekár, dermatovenerológ, dermatológ: MUDr. Martina Medňanská MUDr. Monika Psotová
neurčená špecializácia: MUDr. Ľubomíra Alumbasi Timona MUDr. Marek Bučko MUDr. Miroslava Drozdová MUDr. Zuzana Ďurišová MUDr. Nina Iglovská MUDr. Iveta Jankolová MUDr. Daniela Juríčková MUDr. Andrej Jurkovič MUDr. Elena Kabátová MUDr. Kristína Košlabová MUDr. Lenka Kurillová MUDr. Lívia Lackovičová MUDr. Jozef Mačo MUDr. Daša Marecová MUDr. Zuzana Medlenová MUDr. Lucia Pecková MUDr. Katarína Schwarzová MUDr. Tibor Silný MUDr. Natália Striežencová MUDr. Miroslava Šišková MUDr. Patrícia Štrbová MUDr. Lucia Šupolíková MUDr. Daniela Tóthová MUDr. Miroslava Trníková MUDr. Petra Vachnová MUDr. Martina Vravcová MUDr. Tibor Žambokréthy
Neurológ - neurológia: MUDr. Ľubica Beňová MUDr. Helena Koborová MUDr. Georgi Krastev PhD. MUDr. Rastislav Lackovič MUDr. Ivana Šimášková MUDr. Lucia Zemanová
Očný lekár - oftalmológia: MUDr. Pavel Gavorník PhD. MUDr. Verata Maková MUDr. Marta Vargová
Onkológ - onkológia: MUDr. Silvia Cingelová PhD. MUDr. Vladimír Červenka MUDr. Abdullah Dammak MUDr. Monika Dienerová PhD. MUDr. Oľga Dingová MUDr. Erika Grmanová prof. MUDr. Ľudovít Jurga DrSc. MUDr. Mária Migašová MUDr. Zuzana Nagyová MUDr. Eliška Najšelová MUDr. Ivana Vasilenková MUDr. Zuzana Viktorínová
ORL - ušné, nosné, krčné: MUDr. Lenka Bučková MUDr. Zuzana Kontínová MUDr. Igor Salcer
Ortopéd - ortopédia: MUDr. Jozef Fridrich MUDr. Peter Juriga MUDr. Juraj Katina MUDr. Alexander Korocz MUDr. Patrik Princ MUDr. Martin Ugor MUDr. Peter Urban PhD. MUDr. Viliam Vadrna MUDr. Vojtech Valkó
Pľúcna ambulancia: MUDr. Miroslava Čulagová MUDr. Miroslava Horváthová MUDr. Martina Tulalová
Psychiater - psychiatria: MUDr. Lívia Bujňáková MUDr. Kamila Dobošová MUDr. Eva Hercegová MUDr. Ivan Karbula MUDr. Zuzana Krautschneiderová MUDr. Matúš Martinka MUDr. Veronika Petrušová MUDr. Beata Puškáčová MUDr. Zuzana Sabolová MUDr. Dana Šedivá
Psychológ: Mgr. Monika Hudecová Mgr. Lenka Husárová PhDr. Ivana Justusová
Rehabilitácia, Fyzioterapia: MUDr. Katarína Drgoňová MUDr. Henrieta Dubovská MPH MUDr. Júlia Martáková
Reumatológ: MUDr. Pavol Dobrovodský
Stomatológia - zubná ambulancia, zubár: Dr. Marián Sabo
Ultrazvuk, Sonografia, RTG: MUDr. Ladislav Bisták MUDr. Ivan Brinďák MUDr. Zuzana Dobolyová MUDr. Patrícia Ďurková MUDr. Erika Galová MUDr. Katarína Hátašová MUDr. Michal Hauliš MUDr. Zuzana Kohútová MUDr. Eva Pánisová MUDr. Lucia Ptačinová MUDr. Monika Révayová MUDr. Ján Střelec MUDr. Vincent Žákovič
Urológ - urológia: MUDr. Juraj Buričan MUDr. Marián Cvik MUDr. Michail Lozinskiy MUDr. Erich Mikurčík MUDr. Ľubomír Uherčík
Všeobecný lekár pre deti a dorast - Pediater: MUDr. Jaroslava Černá MUDr. Ľubica Ďurková MUDr. Lenka Gajdošová MUDr. Zuzana Haršányová MUDr. Lívia Hronská MUDr. Lucia Krajmerová MUDr. Stanislav Križan PhD. MUDr. Beata Lengyelová MUDr. Zuzana Nemčeková MUDr. Anna Noskovičová prof. MUDr. Adriana Ondrušová PhD. MUDr. Alena Pobiecka MUDr. Katarína Poláková MUDr. Zuzana Zvolenská

Informácie o zariadení:

 

Doprava:

 

O nás:

 

Fotogaléria: