Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov

Univerzitná nemocnica Martin

Adresa:

Kollárova 2
Martin
Žilinský kraj

Tel:

043 / 4 203 303

Fax:

 

Web:

 

Zoznam lekárov:

Alergológ - imunológ: MUDr. Miloš Jeseňák PhD., MBA MUDr. Ján Mikler PhD. MUDr. Marta Olosová Doc. MUDr. Mojmír Vrlík CSc. MUDr. Janka Vyšehradská
Anestéziológia a resuscitácia: MUDr. Emad Abo Ebeid MUDr. Erika Bakošová MUDr. Zuzana Biringerová MUDr. Katarína Budová MUDr. Roman Duda MUDr. Odona Fabušová MUDr. Lucia Fabušová Ondrová MUDr. Miriam Galová MUDr. Tatiana Jesenská MUDr. Marián Kapusta MUDr. Miloš Kapusta MUDr. Jana Kluknavská MUDr. Peter Kozánek MUDr. Maroš Kucbeľ MUDr. Marta Kulichová MUDr. Martin Kvašnica MUDr. Zuzana Lehotská PhD. MUDr. Katarína Lehutová MUDr. Alena Ľuptáková PhD. MUDr. Michaela Mečiaková MUDr. Daniela Mičková MUDr. Daniela Mičková MUDr. Marcela Novosadová MUDr. Pavel Porubčanský MUDr. Anna Rašková MUDr. Stanislava Richterová PhD. Prof. MUDr. Beáta Sániová PhD. MUDr. Benedikta Svitačová MUDr. Monika Štefanová PhD.,MPH MUDr. Kristína Uhliariková MUDr. Martina Varačková MUDr. Anna Vargová PhD. MUDr. Dana Vertfeinová MUDr. Jaroslav Vyskoč PhD
Diabetológ - diabetológia: MUDr. Ľudovít Šutarík CSc.
Endokrinológ: Doc. MUDr. Miriam Čiljaková PhD. MUDr. Janka Javorková
Gastroenterológ - gastroenterológia: MUDr. Janka Božíková MUDr. Michal Demeter PhD. MUDr. Marta Horáková MUDr. Peter Lietava MUDr. Anna Olajcová MUDr. Renata Szépeová PhD. MUDr. Beatrica Škapcová PhD. MUDr. Andrea Zvodová
Gynekológ - gynekológia: MUDr. Michaela Benková MUDr. Kamil Biringer MUDr. Martina Cuľbová MUDr. Karol Dókuš PhD. MUDr. Silvester Galo PhD. MUDr. Viera Izáková MUDr. Dušan Jamriška MUDr. Daniel Klačko MUDr. Jozef Korňan MUDr. Štefan Krivuš CSc. MUDr. Juraj Matušek MUDr. Eva Žifčáková MUDr. Imrich Žigo CSc.
Hematológ a Transfuziológ: Doc. MUDr. Miroslava Dobrotová PhD. MUDr. Edita Haľáková MUDr. Pavol Hollý MUDr. Jan Hudeček CSc. MUDr. Daniela Kotuličová prof. MUDr. Peter Kubisz DrSc. MUDr. Mária Pietrzyková MUDr. Renáta Pizurová
Chirurg - chirurgia: MUDr. Juraj Bakoš MUDr. Ľubomír Bulko m.prof. MUDr. Milan Dragula PhD. MUDr. Anton Dzian PhD. MUDr. Mazyar Fani MUDr. Ivan Fúčela MUDr. Peter Gémeš MUDr. Mirko Halaša Doc. MUDr. Julián Hamžík PhD. MUDr. Tibor Haraga MUDr. Ľuboš Hlinka PhD. MUDr. Edward Huľo PhD. MUDr. Ján Janík PhD. MUDr. Roman Kyčina prof.doc. MUDr. Ľudovít Laca PhD. MUDr. Jaroslav Lúčan PhD. Prof. MUDr. Július Mazuch DrSc. MUDr. Anton Mikolajčík PhD. MUDr. Ján Mikuš MUDr. Marián Molnár MUDr. Ivan Mudrák doc. MUDr. Dalibor Murgaš PhD. MUDr. Marek Smolár PhD. MUDr. Peter Stiegler PhD. Doc. MUDr. Vladimír Straka CSc. MUDr. Mária Stránska MUDr. Ľubomír Strelka MUDr. Ladislav Šutiak PhD MUDr. Renáta Talapková PhD. MUDr. Mirko Tóbik MUDr. Martin Vojtko
Infektológia, cestovná medicína, očkovanie: MUDr. Dušan Krkoška CSc. MUDr. Eva Mazúchová MUDr. Milena Planková Prof. MUDr. Mária Szilágyiová CSc. MUDr. Katarína Šimeková PhD.
Interná ambulancia, internista: MUDr. Lenka Bartošová MUDr. Gabriela Beláková MUDr. Natália Čamborová Mgr. MUDr. Peter Červeň MUDr. Zdenka Danková MUDr. Ivana Dedinská MUDr. Milan Dragula PhD. Prof. MUDr. Peter Galajda CSc. MUDr. Elvira Galajdová CSc. MUDr. Radoslav Gálik MUDr. Ivana Gomolová MUDr. Janka Hamžíková MUDr. Juraj Chudej PhD. MUDr. Ladislav Jarkovský CSc. MUDr. Ľudmila Kašáková MUDr. Juraj Krivuš MUDr. Michal Kutlák PhD. MUDr. Mária Lilgová MUDr. Renáta Lišková MUDr. Marta Lojdlová PhD. MUDr. Pavel Makovický PhD. MUDr. Martin Migra MUDr. Renáta Michalová PhD. Prof. MUDr. Marián Mokáň DrSc. MUDr. Róbert Olos MUDr. Katarína Palenčíková MUDr. Dana Prídavková PhD. MUDr. Juliána Prindešová Bušíková PhD. MUDr. Aref Rastegar MUDr. Stanislava Rumanová PhD. Doc. MUDr. Jurina Sadloňová CSc. MUDr. Ivan Sámel PhD MUDr. Simona Strmeňová MUDr. Zuzana Špaňová Ing. MUDr. Viera Tomášková PhD. Doc. MUDr. Róbert Vyšehradský PhD.
Kardiológ - kardiológia: doc. MUDr. Margita Belicová PhD. MUDr. Ján Dvorský Doc. MUDr. Stanislav Funiak CSc. MUDr. Lívia Jamrišková PhD. MUDr. Ján Kollár
Kožný lekár, dermatovenerológ, dermatológ: MUDr. Silvia Auxtová Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová PhD. MUDr. Iveta Chribiková MUDr. Ivan Chromej PhD. MUDr. Soňa Málišová MUDr. Karolína Martinásková Doc. MUDr. Eva Minariková PhD. Prof. MUDr. Juraj Péč CSc. MUDr. Darina Záborská
neurčená špecializácia: MUDr. Sohaib Agouba MUDr. Ivana Babinská MUDr. Viera Balogová MUDr. Peter Bánovčin MUDr. Zita Belejová MUDr. Kristína Biskupská Boďová MUDr. Andrea Boháčiková MUDr. Miroslava Brndiarová MUDr. Eva Butková MUDr. Zoltán Cibula MUDr. Ivana Daňová MUDr. Lenka Dávidová MUDr. Róbert Donát MUDr. Daniel Evin MUDr. Roman Fiolka MUDr. Martin Fischer MUDr. Anna Fukasová MUDr. Jana Gabajová MUDr. Jana Garajová MUDr. Martin Grajciar MUDr. Andrej Haraga MUDr. Simona Horná MUDr. Michal Hošala MUDr. Daniela Hrkeľová MUDr. Bibiana Hroboňová MUDr. Gabriela Hubená MUDr. Veronika Husárová MUDr. Andrea Chouchane MUDr. Peter Chudý MUDr. Nadir Abdelmoneim Ibrahim MUDr. Martin Janík MUDr. Katarína Janíková MUDr. Zuzana Jedináková MUDr. Martin Jonáš MUDr. Katarína Kabáčová MUDr. Mojmír Kafka MUDr. Daniela Kantárová MUDr. Milan Kapusta MUDr. Lenka Kočvarová MUDr. Michal Košík MUDr. Michaela Loncová MUDr. Miroslav Louda MUDr. Barbora Ľuptáková MUDr. Viliam Maňka MUDr. Janka Matisová MUDr. Alireza Matloobi MUDr. Marian Melišík MUDr. Katarína Mellová MUDr. Silvia Migrová MUDr. Anna Michaligová MUDr. Lenka Mikulcová MUDr. Ján Mikuš MUDr. Kristína Moravčíková MUDr. Martina Nemcová MUDr. Zuzana Obozová MUDr. Denisa Osinová MUDr. Tímea Pápayová MUDr. Eva Paulusová MUDr. Miriama Petríková MUDr. Hubert Poláček MUDr. Monika Poláčková MUDr. Ivan Režňák Doc. MUDr. Romana Richterová MUDr. Ivana Ságová MUDr. Matej Samoš MUDr. Martin Schnierer MUDr. Jana Siváková MUDr. Petra Skálová MUDr. Juraj Sokol MUDr. Katarína Srnková MUDr. Peter Strapko MUDr. Ján Sýkora MUDr. Veronika Šagiová MUDr. Matúš Ščur MUDr. Radoslava Šimonová MUDr. Eva Šnircová MUDr. Lukáš Špaňo MUDr. Katarína Švábová MUDr. Eva Tomková MUDr. Peter Uhrík MUDr. Slavomíra Valachová MUDr. Zuzana Vantúchová MUDr. Jarmila Vojtková MUDr. Martin Vorčák MUDr. Ivan Vrlík MUDr. Lenka Zábojníková MUDr. Andrea Zacharovská MUDr. Miroslava Žárska
Neurológ - neurológia: MUDr. Mária Adamková MUDr. Magdaléna Antonyová MUDr. Martin Benčo PhD. MUDr. Mária Cuninková MUDr. Július De Riggo PhD. Prof. MUDr. Michal Drobný DrSc. MUDr. Katarína Druneková MUDr. Milan Grofik MUDr. Babeta Hofericová MUDr. Natália Jankovičová MUDr. Ema Kantorová MUDr. Ľubica Knéslová MUDr. Milan Krátky Prof. Doc. MUDr. Egon Kurča PhD. MUDr. Jozef Michalik MUDr. Vladimír Nosáľ PhD. MUDr. René Opšenák MUDr. Juraj Šutovský MUDr. Milan Tretina MUDr. Monika Turčanová Koprušáková PhD. MUDr. Jana Zeleňáková
Očný lekár - oftalmológia: MUDr. Božena Jakubovičová MUDr. Katarína Jarabáková MUDr. Lívia Jurková MUDr. Iveta Katuščáková MUDr. Mária Koyšová MUDr. Silvia Kozánková MUDr. Alexandra Sedláková MUDr. Miroslav Šesták MUDr. Peter Žiak PhD.
Onkológ - onkológia: MUDr. Zuzana Berátšová MUDr. Pavol Buocik MUDr. Petra Čavojská MUDr. Marián Ďuroška MUDr. Eva Hajtmanová PhD. MUDr. Eva Hlaučová MUDr. Soňa Huľová MUDr. Ľubica Kostková MUDr. Anton Malicher PhD.
ORL - ušné, nosné, krčné: MUDr. Gabriela Bugová MUDr. Vladimír Čalkovský MUDr. Karol Gruber Prof. MUDr. Andrej Hajtman CSc. MUDr. Pavel Hanzel MUDr. Mária Kafková MUDr. Mária Košteková MUDr. Miloš Lisý MUDr. Vladimíra Mikulášová MUDr. Katarína Mlčáková MUDr. Božena Ondrušová
Ortopéd - ortopédia: MUDr. Ladislav Babčan MUDr. Pavol Bobrovský MUDr. Jozef Drímal CSc. MUDr. Michal Chmúrny MUDr. Libor Nečas MUDr. Róbert Polóni MUDr. Pavol Žiška
Plastická chirurgia: MUDr. Igor Homola MUDr. Valéria Kerná MUDr. Roman Prídavka MUDr. Viera Strmeňová PhD.
Pľúcna ambulancia: MUDr. Ivona Bacmaňáková MUDr. Alica Benčová PhD. MUDr. Elena Kavcová PhD. MUDr. Ivan Kocan MUDr. Klára Krivčíková MUDr. Iveta Kulíšková MUDr. Zuzana Lisá MUDr. Anna Mešková MUDr. Gabriela Oravcová Prof. MUDr. Eva Rozborilová CSc. MUDr. Ján Žucha CSc.
Psychiater - psychiatria: MUDr. Mária Demeterová MUDr. Milena Drímalová CSc. MUDr. Slávka Fojtíková MUDr. Valéria Kerná PhD., MUDr. Juraj Kosorinský MUDr. Alena Mažgútová PhD. MUDr. Róbert Olos Doc. MUDr. Igor Ondrejka PhD. MUDr. Sidónia Valentíková
Psychológ: PhDr. Daniela Šútorová
Rehabilitácia, Fyzioterapia: MUDr. Eva Babčanová MUDr. Peter Ševčík
Stomatológia - zubná ambulancia, zubár: MUDr. Petra Gengelová MUDr. Ján Sitár
Ultrazvuk, Sonografia, RTG: MUDr. Mária Drgová MUDr. Peter Frlička MUDr. Mária Hladká MUDr. Mária Chrenšťová MUDr. Mária Kočišová MUDr. Andrej Kováčik MUDr. Hubert Poláček CSc. MUDr. Andrej Seňkevič MUDr. Ján Síkeli MUDr. Kamil Zeleňák PhD. MUDr. Daša Žúborová
Urológ - urológia: MUDr. Svetlana Grobarčíková MUDr. Ján Kliment MUDr. Ján Ľupták Doc.
Všeobecný lekár pre deti a dorast - Pediater: Prof. MUDr. Ján Buchanec DrSc. MUDr. Jaroslav Ďurčík MUDr. Peter Ďurdík PhD. MUDr. Marián Fedor PhD. MUDr. Zuzana Havlíčeková PhD. MUDr. Blanka Hodrušská MUDr. Eva Hyrdelová Doc. MUDr. Ľubica Jakušová PhD. MUDr. Hana Kolarovszká PhD. MUDr. Zuzana Lietavová MUDr. Marianna Miklerová MUDr. Michaela Murgašová Doc. MUDr. Slavomír Nosáľ PhD. MUDr. Ivana Plameňová PhD. MUDr. Anna Šparcová MUDr. Tomáš Turčan MUDr. Gabriela Vestenická MUDr. Vladimír Zoľák MUDr. Lýdia Zúbriková
Všeobecný lekár pre dospelých: MUDr. Martin Babušík MUDr. Štefan Medvecký

Informácie o zariadení:

 

Doprava:

 

O nás:

 

Fotogaléria: